Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Olomoučané dostávají stručnou a přehlednou podobu nového strategického plánu « Tiskové zprávy « Média

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Olomoučané dostávají stručnou a přehlednou podobu nového strategického plánu

Olomoučané dostávají stručnou a přehlednou podobu nového strategického plánu

Olomoučané dostávají stručnou a přehlednou podobu nového strategického plánu

27. září 2018 (čt)

Nový přehled strategických záměrů a plánů má Olomouc. Dokument shrnuje ve čtyřech pilířích, 23 cílech a 87 opatřeních základní směřování dalšího rozvoje města. Plán je výsledkem intenzivní spolupráce města, koaličních i opozičních politiků, odborníků, a také Univerzity Palackého a samotných Olomoučanů. Ti nyní mají možnost využít i komunikační verzi plánu, která stručně popisuje podstatu jeho obsahu.

Olomouc měla původní strategický plán zpracovaný v roce 2000 a v roce 2007 jej nechala aktualizovat. „Před dvěma lety jsme ale konstatovali, že tento původní plán je už opravdu zastaralý a nemá smysl jej aktualizovat. Rozhodli jsme se proto vypracovat nový strategický plán, který by měl určovat hlavní směry rozvoje do roku 2023 a dlouhodobější vizi města v roce 2030,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Jakubec.

Komunikační verzi strategického plánu najdou Olomoučané například v informačním centru v podloubí radnice nebo také na webových stránkách.

Základní vizí pro rok 2030 je Olomouc – historická perla Moravy, s podtitulem Hrdé a vzdělané město s budoucností. Následně pak nový plán představuje budoucnost Olomouce ve čtyřech základních pilířích. Prvním je „Konkurenceschopná a kreativní Olomouc“, druhým „Olomouc – perla Evropy“, třetím „Udržitelná Olomouc“ a konečně čtvrtým pak „Olomouc – funkční centrum regionu“. V prvním pilíři jde především o zlepšování infrastruktury škol, o zvyšování kvality výuky, propojení vědy a praxe a podporu rozvojových projektů, inovací a kreativity. Druhý pilíř zahrnuje oblasti propagace města a jeho komunikace s veřejností a potenciálními návštěvníky, rozvoj volnočasové a turistické infrastruktury a služeb ve městě, podporu cykloturistiky či využívání vodních toků a ploch a obecně využití silného potenciálu, který má Olomouc v kulturním a duchovním dědictví. Třetí pilíř zahrnuje oblasti dopravy včetně její bezpečnosti a bezbariérovosti, kvalitu veřejných prostranství, zeleně a ovzduší, efektivní odpadové hospodářství, ale třeba i větší a systematičtější práci na vodním režimu v krajině. Poslední pilíř je věnován otázkám dostupnosti bydlení, fungování sociálních služeb, podpory prorodinných opatření, zvyšování bezpečnosti ve městě a podobně.

„Strategický plán musí být akceptovatelný bez ohledu na výměnu politické reprezentace města, proto jsme chtěli od počátku, aby vznikal v úzké spolupráci odborníků, koaličních i opozičních politiků a v neposlední řadě i samotné olomoucké veřejnosti,“ zdůraznil Aleš Jakubec. Na tvorbě strategického plánu se podílely více než tři tisícovky Olomoučanů. V úzkém kontaktu s autory plánu bylo i čtrnáct osobností města z různých profesních oblastí. V průběhu práce na plánu se odehrávaly i veřejné besedy s občany.

Příloha

| Poslední úprava: 27. září 2018 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu