Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Město nabídne dotace na projekty v sociální oblasti a prevenci kriminality « Tiskové zprávy « Média

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Město nabídne dotace na projekty v sociální oblasti a prevenci kriminality

Město nabídne dotace na projekty v sociální oblasti a prevenci kriminality

Město nabídne dotace na projekty v sociální oblasti a prevenci kriminality

1. listopadu 2017 (st)

Celkem 18 milionů korun je připraveno v rozpočtu města Olomouce na projekty v oblasti sociálních věcí. Rozděleny jsou do tří podprogramů, a to na sociální služby v Olomouci, sociální oblast a oblast odstraňování bariér v Olomouci a konečně také prevenci kriminality.

„Dotace v prvních dvou podprogramech jsou ve shodné výši jako před rokem, v kategorii prevence kriminality je letos alokovaná částka navýšena o 200 tisíc korun,“ upřesnil náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Novinkou je, že žádosti lze kromě klasického způsobu na podatelně podávat také elektronicky.

Podprogram sociální služby v Olomouci disponuje částkou 12,9 milionu korun. Určen je na projekty, které zlepší situaci zdravotně, sociálně, věkově či jinak znevýhodněných skupin obyvatelstva nebo které slouží jako prevence sociální izolace. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která na území města Olomouce poskytuje sociální službu, a která je zařazena do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. Statutární město Olomouc se připojuje k pověření k výkonu veřejné služby Olomouckého kraje. Žádosti lze podávat od 6. prosince do 4. ledna včetně.

Podprogram sociální oblast a oblast odstraňování bariér má připravenu celkovou částku 2,25 milionu korun. Cílem je podpořit projekty, které pomohou odstraňovat bariéry ve městě Olomouci formou aktivit identifikovaných zejména ve 4. Komunitním plánu sociálních služeb Olomoucka. Také v tomto podprogramu mají žadatelé prostor k podávání žádostí od 6. prosince do 4. ledna včetně.

Na projekty v oblasti prevence kriminality je připraveno 2,9 milionu korun. Tyto prostředky podpoří různé aktivity v oblastech situační prevence, sociální prevence a prevence uskutečňované formou vzdělávacích a poradenských činností včetně osvěty. Podmínkou je, že tyto projekty jsou realizovány na území města Olomouce. Důležitý kritériem je také to, zda je projekt v souladu s Koncepcí prevence kriminality města Olomouce na období let 2016 – 2020. Žádosti lze podávat od 6. prosince do 3. ledna 2018.

| Poslední úprava: 1. listopadu 2017 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu