Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Územní studie náměstí Republiky je v druhém poločasu, Žižkovo náměstí na startu « Tiskové zprávy « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Tiskové zprávy » Územní studie náměstí Republiky je v druhém poločasu, Žižkovo náměstí na startu

Územní studie náměstí Republiky je v druhém poločasu, Žižkovo náměstí na startu

Územní studie náměstí Republiky je v druhém poločasu, Žižkovo náměstí na startu

6. dubna 2018 (pá)

Novou polyfunkční podobu náměstí Republiky řeší územní studie, kterou rada města doporučila k dopracování do podrobného detailu. Tým v čele s architektem Davidem Marešem vycházel z podnětů Olomoučanů. Vyjadřovali se vlastníci nemovitostí, instituce, které zde sídlí, i obyvatelé města.

„Studie počítá s přítomnosti menších stromů na exponované straně u městské knihovny a v jedné variantě s výsadbou několik vyšších dřevin v centrálním prostoru náměstí v blízkosti kašny Tritónů. Jejich umístění ale podléhá schválení orgánů památkové péče a ověření bezkolizního umístění z pohledu archeologů,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec.

V případě parkovacích míst studie počítá s variantním řešením – redukcí na osm, redukcí na dvacet míst, či se zachováním současných sedmi desítek parkovacích míst. Zatím není rozhodnuto o žádné z možných variant. „Osobně se přikláním k variantě redukce, ale finální rozhodnutí bude na další politické reprezentaci při zpracování následných stupňů projektové dokumentace,“ potvrdil náměstek Jakubec.

Pro nedaleké Biskupské náměstí doporučuje studie zachovat hodnotné stávající stromy.  Varianta „rastru stromů“ v mlatové ploše, podle doložené historické podoby náměstí, byla vyhodnocena jako méně vhodná.

Územní studie pro obě náměstí a přilehlé ulice vznikala od loňského března s předstihem před rekonstrukci inženýrských sítí, k níž v budoucnu bude muset dojít. Také povrchy vozovek a chodníků jsou v části dané lokality v nevyhovujícím stavu. Cílem studie proto bylo prověření všech případných možností.

Odbor koncepce a rozvoje olomouckého magistrátu zároveň začal připravovat zpracování územní studie pro Žižkovo náměstí.  Má nastínit možnosti postupu k jeho revitalizaci. Kvůli zohlednění souvislostí bude řešené území zahrnovat i přilehlé části navazujících ulic Jiřího z Poděbrad a třídy 17. listopadu.

„Aktuální podnět pro zpracování studie Žižkova náměstí byl vyvolán žádostí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.  Bude řešit veřejné prostranství náměstí a zejména úpravy zeleně,“ objasnil náměstek Jakubec.

Na zpracování územní studie Žižkova náměstí včetně návrhu ceny dalších stupňů projektové dokumentace město vyzve několik autorizovaných architektů.

Aktualizováno 9. 4. 2018, 15:02

Poslední úprava: 6. dubna 2018 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu