Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Město prověřuje možnost zřízení podchodu pod zrušenou lávkou v Hejčíně « Tiskové zprávy « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Tiskové zprávy » Město prověřuje možnost zřízení podchodu pod zrušenou lávkou v Hejčíně

Město prověřuje možnost zřízení podchodu pod zrušenou lávkou v Hejčíně

Město prověřuje možnost zřízení podchodu pod zrušenou lávkou v Hejčíně

7. února 2018 (st)

Vedení města hledá variantu náhrady za uzavřenou lávku v Hejčíně. Po jednání se Správou železniční dopravní cesty prověřuje možnost zřízení podchodu. Důvodem k uzavření lávky pro pěší nad železniční tratí spojující olomoucké ulice Na Trati a Václavkova byl havarijní stav, který na konci loňského potvrdil závěr z mostní prohlídky.

„Iniciovali jsme jednání se zástupci oblastního ředitelství SŽDC, abychom znovu prověřili veškeré možné varianty, které by ve výsledku přinesly řešení obyvatelům městských částí Hejčín, Řepčín a Olomouc-západ,“ popsal důvody jednání primátor Antonín Staněk. „Závěrem z jednání je doporučení ze strany SŽDC řešit křížení mimoúrovňově, nejlépe formou podchodu. Na tuto podobu řešení lze dle vyjádření SŽDC čerpat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ popsal výsledek jednání primátor.

„Zástupci oblastního ředitelství navíc vyjádřili i připravenost k řešení majetkoprávních záležitostí, protože některé dotčené pozemky jsou v majetku Českých drah,“ připomněl náměstek primátora Aleš Jakubec. „Na základě výsledků jednání se jako vhodné jeví pořídit studii, která by prověřila možnost umístění mimoúrovňového křížení při ulici Václavkova. Rada města proto na svém posledním jednání dala za úkol odboru koncepce a rozvoje jednat o možnostech pořízení studie mimoúrovňového křížení, včetně cenové nabídky. Náklady na zvažované vybudování podchodu by se přitom městského rozpočtu měly dotknout jen minimálně,“ doplnil náměstek primátora Aleš Jakubec.

Městem původně zvažovaná varianta na vybudování úrovňového bezbariérového přechodu pro pěší předpokládala částku až 20 milionů.

Poslední úprava: 7. února 2018 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu