Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Město chce podpořit Okresní hospodářskou komoru « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Město chce podpořit Okresní hospodářskou komoru

Město chce podpořit Okresní hospodářskou komoru

Město chce podpořit Okresní hospodářskou komoru

5. června 2019 (st)

Statutární město Olomouc by mohlo podpořit činnost a rozvoj Okresní hospodářské komory (OHK). Radní schválili udělení dotace ve výši 300 tisíc korun. Její udělení teď ještě musí schválit zastupitelstvo.

„Aktivity hospodářské komory naplňují jednotlivé cíle Strategického plánu rozvoje města Olomouce. Ten byl vytvořen na principu partnerství a spolupráce jednotlivých zainteresovaných subjektů, které se aktivně podílejí na rozvoji města. Okresní hospodářská komora navíc přispívá k tvorbě Integrované strategie Olomoucké aglomerace na nové plánovací období,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

OHK pro nové plánovací období Evropské unie označované jako 2021+ bude mapovat absorpční kapacity mezi podnikatelskými subjekty a hodlá přispět ke strategickému rozvoji města s důrazem na smart řešení.

„Napomáháme také k podpoře podnikatelských aktivit na území města prostřednictvím poradenských, informačních, vzdělávacích či právních služeb a hrajeme i klíčovou networkingovou roli při prohloubení vzájemné spolupráce města, podnikatelské veřejnosti a odborných partnerů, takzvaných stakeholderů. Samostatnou kapitolou aktivit je rozvoj našeho regionu v souladu s koncepty průmysl 4.0, smart region, smart cities nebo smart villages,“ vysvětlil ředitel OHK Radim Kašpar.

Okresní hospodářská komora působí v Olomouci od roku 1851 a patří mezi nejaktivnější komory v zemi. Od nástupu nového ředitele do funkce v září 2016 se členy zdejší komory stalo více než padesát nových firem a podnikatelů, jen tito noví členové představují více než 25 miliard korun v součtu svých ročních obratů a více než sedm tisíc zaměstnanců. Komora se zabývá podporou podnikání, exportu, odborného vzdělávání, zvyšováním konkurenceschopnosti, pořádáním seminářů, konferencí a získáváním informací pro podnikatele. Statutární město Olomouc má skrze své akciové společnosti, které jsou členy OHK, možnost pozitivně ovlivňovat a kontrolovat její činnost.

I když je OHK zřízena na základě zákona, neexistuje v Česku žádné koncepční financování komor z veřejných zdrojů. Žádost o dotaci na provoz byla projednána na jednání Komise hospodářského rozvoje doporučena k podpoře z rozpočtu statutárního města Olomouce.

| Poslední úprava: 5. června 2019 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu