Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: V městském lese Království bude bezzásahová zóna « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » V městském lese Království bude bezzásahová zóna

V městském lese Království bude bezzásahová zóna

V městském lese Království bude bezzásahová zóna

26. března 2019 (út)

Více než pět milionů korun ročně může získat statutární město Olomouc jako majitel lesa za zavedení bezzásahového režimu v přírodní rezervaci Království u Grygova. Tato újma bude vyplácena po dobu 50 let. Se zvýšenou ochranou souhlasil správce rezervace – olomoucký krajský úřad.

„Bezzásahový režim zachová Království jako les čistě přírodního charakteru. Historicky byly všechny porosty v celém lesním komplexu Království intenzivně obhospodařovány. Nyní to bude možné jen v okolí lesních komunikací, aby nebyla ohrožena bezpečnost návštěvníků,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

Zrovna tak byly správcem rezervace vzneseny požadavky omezující myslivecké hospodaření. V návrhu plánu péče je požadavek na snížení stavů zvěře, a to i v rámci mysliveckého plánování.

Lesní komplex Království je jedním z možných potenciálních zdrojů vody do budoucna. „I proto zde necháváme zpracovat návrh revitalizačních opatření, jejichž cílem je zadržet vodu v krajině a optimalizovat vodní režim,“ dodal primátor Žbánek.

Přírodní rezervace Království v Grygově byla vyhlášena v roce 2012. Její výměra přesahuje tři sta hektarů a skoro stejně veliké je i ochranné pásmo. Hlavním předmětem ochrany jsou ekosystémy s výskytem typických i vzácných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, reprezentované nížinnými listnatými lesy a periodicky zvodňovananá odstavená říční ramena. Vyskytují se zde dubohabřiny a smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmy a jasany.

| Poslední úprava: 26. března 2019 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu