Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Do debaty o urbanismu v Olomouci se zapojí studenti architektury « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Do debaty o urbanismu v Olomouci se zapojí studenti architektury

Do debaty o urbanismu v Olomouci se zapojí studenti architektury

Do debaty o urbanismu v Olomouci se zapojí studenti architektury

12. února 2019 (út)

Rozšíření diskuse o urbanistické a architektonické podobě rozvoje konkrétních lokalit města je cílem spolupráce Olomouce s Fakultou architektury ČVUT v Praze. Město s fakultou uzavřelo smlouvu o spolupráci, slibuje si od ní inspiraci při řešení veřejného prostoru.

„Chceme, aby se Olomouc zařadila mezi města, která usilují o co nejširší diskusi nad urbanistickými a architektonickými problémy s nejmladší generací architektů. Díky spolupráci získáme řadu projektů, které představí možná řešení rozvoje města i jeho veřejných prostranství,“ přibližuje podobu nové spolupráce primátor Mirek Žbánek.

Projekty na vybraná území a veřejná prostranství budou studenti architektury řešit v rámci svých semestrálních prací. Pracovat budou pod patronací atelieru vedeného architekty prof. Ing. arch. Michalem Kohoutem a doc. Ing. arch. Davidem Tichým. Součástí bude i spolupráce s atelierem krajinářské tvorby vedeným arch. Radmilou Fingerovou. „O spolupráci s ateliérem Kohout - Tichý projevila v minulosti zájem řada měst a spolupráce se tam následně úspěšně rozběhla,“ podotýká primátor.

Studenty Fakulty architektury ČVUT čeká v Olomouci třídenní workshop, který se uskuteční od 8. do 10. března. Ve svých projektech se zaměří na předběžně vytipované lokality. „V historickém jádru města se jedná například o budoucí využití území lokality Tržnice a bývalého autobusového nádraží, Staroměstských kasáren, stávajícího depa Dopravního podniku v souvislosti s jeho plánovaným přemístěním či využití proluk v centru města. Mezi vytipovaná místa patří i nevyužívané lokality v prostoru ulice Velkomoravské nebo nezastavěné území mezi ulicemi Brněnská a Schweitzerova. V případě veřejných prostranství se práce mohou zaměřit na budoucí podobu třídy Svobody, parku v ulici Dlouhá nebo území v okolí Klášterního Hradiska,“ vyjmenovala Jana Křenková z Útvaru hlavního architekta.

Finální projekty budou studenti a zástupci fakulty následně prezentovat vedení města a prostřednictvím výstavy i veřejnosti. Výstava bude spojena s diskusí nad jejich návrhy a modely. Projekty budoucích architektů město zároveň obdrží i v digitální podobě. Atelier Kohout - Tichý již obdobným způsobem spolupracovali s městy Pardubice, Havlíčkův Brod, Říčany, Benešov, Praha a Brno.

| Poslední úprava: 12. února 2019 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu