Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Podnikatelé Olomoucké aglomerace budou moci opět získat finanční prostředky « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Podnikatelé Olomoucké aglomerace budou moci opět získat finanční prostředky

Podnikatelé Olomoucké aglomerace budou moci opět získat finanční prostředky

Podnikatelé Olomoucké aglomerace budou moci opět získat finanční prostředky

17. prosince 2018 (po)

Nositel Integrovaných teritoriálních investic vyhlásil další výzvy s cílem podpořit rozvoj podnikání v Olomoucké aglomeraci. Finanční prostředky budou čerpány prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v oblastech podpory Nemovitosti a Školicí střediska.

„Do výzev Nemovitosti a Školicí střediska budou moci podat žádost malé a střední podniky a školicí střediska. Cílem vyhlašovaných výzev je především podpora rozvoje a zvýšení inovační výkonnosti podnikání Olomoucké aglomerace,“ uvedl Aleš Martinec, vedoucí oddělení neinvestičních projektů, manažer ITI.

Do programu Nemovitosti mohou své žádosti podávat majitelé malých a středních podniků, kteří chtějí modernizovat objekt určený k rekonstrukci, zastaralou infrastrukturu či přeměnit nevyužívanou nemovitost typu brownfield na podnikatelský objekt. Potenciálními příjemci z programu Školicí střediska jsou majitelé malých a středních podniků, kteří uvažují o výstavbě nebo rekonstrukci školicího centra pro vzdělávání zaměstnanců či pořízení školicích pomůcek.

„Finanční prostředky z programu jsou jedinečnou možností pro podnikatele, jak podpořit a rozjet své podnikání mezi konkurenty na území Olomoucké aglomerace. U programu Nemovitosti se jedná o již třetí výzvu, v prvních výzvách byly podpořeny podniky za cca 80 milionů korun. V právě vyhlašované třetí výzvě máme pro podnikatele vyhrazeno přes 200 milionů korun a žadatel má možnost získat podporu na projekt od 1 až 30 milionů. V případě výzvy Školicí střediska je alokace 20 milionů korun. Taková příležitost se už nemusí opakovat,“ říká Ondřej Lakomý, tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace.

V roce 2019 budou vyhlášeny další výzvy pro podnikatele z programu Potenciál, Inovace – Inovační projekt, Aplikace, Technologie, Služby infrastruktury a Spolupráce – klastry.

V případě zájmu o získání finanční podpory, může žadatel vyplnit předběžný záměr přes webové stránky Olomoucké aglomerace nebo kontaktovat zástupce ITI OA na e-mailové adrese iti@olomouc.eu či tel. čísle 588 488 773.

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace jsou nástrojem EU vedoucím k podpoře územně vymezené Olomoucké aglomerace při využití finančních zdrojů z více operačních programů. ITI umožňuje regionálním subjektům zapojení se do přípravy a realizace programu, který vede k rozvoji území na základě místního přístupu.

Kontakt pro více informací:

Bc. Ondřej Lakomý
Magistrát města Olomouce
Odbor dotačních titulů a strategie ITI
mobil: +420 721 740 460
ondrej.lakomy@olomouc.eu

Více na www.olomoucka-aglomerace.eu

| Poslední úprava: 17. prosince 2018 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu