Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Tři králové dorazili na radnici jako vyslanci chudých « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Tři králové dorazili na radnici jako vyslanci chudých

Tři králové dorazili na radnici jako vyslanci chudých

Tři králové dorazili na radnici jako vyslanci chudých

5. ledna 2018 (pá)

Se zprávou o narození Spasitele a prosbou o štědrost ve prospěch chudých přišli dnes na radnici Tři králové. Pod kostýmy koledníků se ukrýval olomoucký biskup Antonín Basler, ředitel hospice na Svatém Kopečku Jiří Borik a vedoucí střediska Samaritán Charity Olomouc Petr Prinz. Doprovázel je flétnový soubor olomoucké Konzervatoře Evangelické akademie.

Tři krále přivítal primátor Antonín Staněk a jeho náměstci Filip Žáček, Aleš Jakubec a Ladislav Šnevajs. Kromě nich naplnili pokladničku koledníků i další zaměstnanci magistrátu.

Primátor popřál koledníkům úspěšný a pokojný nový rok, ale také ocenil jejich práci. „Chci vám poděkovat, protože se ve vás skrývají osobnosti, které jsou spojeny se zařízeními, jež v Olomouci pomáhají potřebným a lidem, kteří neměli štěstí žít bez problémů. Za sebe i statutární město chci slíbit, že v možnostech, které jsou nám dány, se budeme i nadále snažit pomáhat a naplňovat poslání, které město vůči svým obyvatelům v tomto směru má,“ ujistil koledníky primátor Staněk.

Kašpar, Melichar a Baltazar se vydali na významné olomoucké instituce, aby koledovali ve prospěch potřebných. Všem navštíveným přáli požehnaný nový rok a podle nejznámější tříkrálové tradice ověnčili veřeje navštívených institucí tradičními iniciálami K+M+B, které jsou zkratkou latinského nápisu Christus mansionem benedicat - Kristus ať požehná tomuto domu.

Záměrem Tříkrálové sbírky, kterou před lety jako první inicioval olomoucký arcibiskup Jan Graubner, je zisk finančních prostředků pro lidi ocitající se v nouzi. „Z výtěžku podpoří Charita Olomouc domácí hospicovou péči, vytvoření nových prostor pro starší nemocné lidi bez domova, rekonstrukci a zajištění vybavení sociálních bytů, vytvoření fondu pro rychlou pomoc lidem v akutní krizi a volnočasové aktivity dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením,” upřesnila Ludmila Gottwaldová, ředitelka Charity Olomouc.

Fotografie:

| Poslední úprava: 5. ledna 2018 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu