Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Územní studie Výstaviště Flora Olomouc « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Územní studie Výstaviště Flora Olomouc

Územní studie Výstaviště Flora Olomouc

Územní studie Výstaviště Flora Olomouc

6. prosince 2017 (st)

Jak může v budoucnu vypadat olomoucké výstaviště Flora? S konceptem řešení územní studie v rámci zpracovávání se seznámila veřejnost i rada města.

K územní studii, která může do budoucna změnit podobou Smetanových sadů a Výstaviště Flora Olomouc, se nyní vede diskuse. „Cílem územní studie je rozvíjet areál Výstaviště Flora Olomouc ve prospěch výstavnictví nadměstského významu a prověřit podrobnější podmínky využití uvedených ploch pro rozhodování v území. O konceptu vedeme debatu s veřejností, na úrovni samosprávy i v odborných komisích,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Jakubec odpovědný za odbor koncepce a rozvoje.

Územní studie řeší celý komplex výstaviště Flora a jeho návaznost na městské parkové plochy. Celkově se jedná o území o rozloze přibližně sedm hektarů. Autorem studie je architekt Zdeněk Sendler, jehož projekt staví na hodnotách dotčeného území, historickém kontextu a tradicích zahradnických výstav. „Smyslem je obnova areálu jako reprezentativní ukázky zahradní a krajinářské architektury. K Olomouci zeleň historicky patří a právě v rámci úprav areálu lze zahradní umění ve městě rehabilitovat. Studie proto staví na historii městských parků se stoletými stromy, což je jedinečný krajinářský prvek, jímž se jiná města na svém území pochlubit rozhodně nemohou,“ vyzdvihuje autor studie Zdeněk Sendler.

Celý prostor má být podle připravované studie očištěn od nefunkčních prvků, aby se stal celoročně živým městským parkem, který zároveň pojme zátěž jednorázových akcí výstavnického, kulturního a sportovního charakteru. Východní část Smetanových sadů může být podle studie zatraktivněna tak, aby sloužila zejména rodinám s dětmi, kde by nechyběl dětský svět či kavárna. Studie dává i prostor pro řešení polyfunkční haly pavilonu B s využitím pro výstavy, sportoviště, burzu květin, zeleninové tržiště a v souladu s územním plánem řeší záchytná parkoviště na okraji města pro návštěvníky výstav s napojením na MHD. Dále řeší parkování v území pomocí parkovacích objektů pro vystavovatele, které pozitivně ovlivní statickou dopravu v navazujících ulicích.

Studie již byla projednaná na komisi pro architekturu a územní plánování a prezentována na besedě s občany. „Veřejností je vnímána pozitivně z pohledu dlouhodobé vize. Jedním z problémů, které je však ještě nutné dořešit, je problematika dopravy v okolí areálu. Koncept nyní hledá udržitelné a ekonomicky vyvážené řešení,“ podotkl náměstek primátora Aleš Jakubec. Připomínky města jako zadavatele studie zapracují autoři do územní studie začátkem roku 2018.

Územní studie jsou územně plánovacím podkladem, který v nejčastějších případech řeší koncepci uspořádání určité lokality, zejména vymezuje veřejná prostranství a stanovuje uliční a stavební linie. Kromě toho upřesňuje zásady prostorové regulace a navrhuje uspořádání veřejných prostranství. V nedávné minulosti se projednávaly například studie týkající se náměstí Republiky či ulice Sokolská a jejich okolí.

Fotografie:

| Poslední úprava: 6. prosince 2017 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu