Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Informace o změnách platných od 1. ledna 2016 « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Informace o změnách platných od 1. ledna 2016

Informace o změnách platných od 1. ledna 2016

Informace o změnách platných od 1. ledna 2016

10. prosince 2015 (čt)

Upozorňujeme veřejnost na změny související s novelou zákona o občanských průkazech, cestovních dokladech a o změnách souvisejících s hlášením trvalého pobytu.

Změny jsou platné od 1. ledna 2016 a týkají se vyřizování záležitostí na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Olomouce.

Evidence obyvatel

Trvalý pobyt:

 • nově je třeba uhradit správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu ve výši 100 Kč za každou osobu,
 • nově je třeba uhradit správní poplatek za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky ve výši 100 Kč.

Hlášení o ukončení trvalého pobytu v České republice bude možné i na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Ostatní správní poplatky zůstávají beze změn.

Občanské průkazy

 • převzetí vyhotoveného občanského průkazu probíhá standardně u téhož úřadu, u kterého byla podána žádost. Pokud ale občan při podání žádosti požádá o převzetí občanského průkazu u jiného úřadu, bude za tento úkon vybírán správní poplatek ve výši 100 Kč.
 • nově je upravena platnost občanských průkazů u občanů starších 70 let, těmto bude vydán občanský průkaz s dobou platnosti 35 let.
 • občanům bude nově umožněno požádat o vydání občanského průkazu z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo z jiných osobních důvodů v době delší než půl roku před uplynutím platnosti původního OP. Správní poplatek je v tomto případě ve výši 200 Kč.
 • nově skončí platnost občanského průkazu mimo jiné i ukončením trvalého pobytu na území České republiky.
 • v případě zrušení údaje o místu trvalého pobytu (končí platnost původního OP) bude moci občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, současně musí být podána žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Cestovní doklady

 • ruší se vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, tzv. „BLESK“ !!!
 • podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je od 1. 1. 2016 možné u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Převzetí vyhotoveného cestovního pasu bude standardně u úřadu, u kterého byla podána žádost. Pokud ale občan při podání žádosti požádá o převzetí cestovního pasu u jiného úřadu, bude za tento úkon vybírán správní poplatek ve výši 100 Kč.
 • požádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, bude mu vydán cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů s tím, že den podání žádosti o jeho vydání se do lhůty nezapočítává. Občanovi bude v této lhůtě vydán cestovní pas s „biometrickými“ údaji s dobou platnosti 10 let pro občany starší 15 let a s dobou platnosti 5 let pro občany mladší 15 let. Správní poplatek za vydání CP ve zkrácené lhůtě bude činit 4 000 Kč, u občanů mladších 15 let 2 000 Kč. O vydání tohoto pasu bude možno žádat pouze na území ČR, nikoliv na zastupitelském úřadě.
 • nově platí, že pokud občan požádá o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, může jej pak převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.
 • správní poplatky za vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30 dnů zůstávají nezměněny, tzn. 600 Kč, u občanů mladších 15 let 100 Kč.

| Poslední úprava: 10. prosince 2015 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu