Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Město vyhlašuje soutěž na využití areálu Letního kina Olomouc « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Město vyhlašuje soutěž na využití areálu Letního kina Olomouc

Město vyhlašuje soutěž na využití areálu Letního kina Olomouc

Město vyhlašuje soutěž na využití areálu Letního kina Olomouc

3. prosince 2015 (čt)

Olomouc přijala záměr dlouhodobého pronájmu areálu Letního kina. Prostor téměř hektarového areálu, který se nachází na atraktivním místě samotného úpatí olomouckého Dómského návrší, tak může nově poskytnout příležitost k zajímavému využití.

„Na myšlenku dlouhodobého, konkrétně desetiletého, pronájmu Letního kina Olomouc přivedla majetkoprávní komisi rady města žádost stávajícího nájemce o prodloužení nájemní smlouvy,“ popisuje náměstek pro majetkoprávní záležitosti Filip Žáček. „Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi cennou lokalitu s velkým potenciálem, je snahou Rady města Olomouce dát prostor k představení projektů na oživení areálu letního kina co nejširšímu spektru možných zájemců. Jsme přesvědčeni, že jediným hodnotícím kritériem nemůže být pouze cena, proto jsme schválili netradiční model soutěže na využití areálu, který umožní významně zohlednit rovněž kvalitu předloženého záměru“, přiblížil majetkoprávní náměstek primátora Filip Žáček.

V rámci soutěže na využití areálu byla proto stanovena jednotlivá váhová kritéria, kdy nabídnutá výše nájemného, která musí dosáhnout minimálně výše obvyklého nájemného, aby město dostálo povinnosti dle zákona o obcích, bude mít hodnotu 30%. Zbývající procenta hodnotících kritérií byla dána k dispozici kvalitě předloženého záměru, a to následovně: popis podnikatelského záměru na využití kulturního areálu a ekonomický výhled (váha kritérií 40%), harmonogram přípravy, realizace a zprovoznění kulturního areálu (váha kritérií 20%), reference (váha kritérií 10%).

Záměr celkového využití areálu dává prostor i pro investice do lokality ze strany případných zájemců. Předložené nabídky však musí být v souladu s Územním plánem Olomouc, příslušným regulačním plánem a územní studií evidovanou pro danou lokalitu, která může být v návaznosti na vybranou vítěznou nabídku upravena. „Hlavním cílem těchto kroků je další oživení dané části města se zachováním letního amfiteátru včetně parkové zeleně,“ upřesňuje náměstek Žáček.

Zájemci mohou své nabídky zasílat v termínu do 15. února 2016, v případě potřeby jim další podrobnosti poskytne odbor majetkoprávní magistrátu.

| Poslední úprava: 3. prosince 2015 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu