Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Mezinárodní den seniorů se v Olomouci slaví aktivně « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Mezinárodní den seniorů se v Olomouci slaví aktivně

Mezinárodní den seniorů se v Olomouci slaví aktivně

Mezinárodní den seniorů se v Olomouci slaví aktivně

16. září 2014 (út)

Olomouc na seniory nezapomíná, i letos oslaví Mezinárodní den seniorů pestrou nabídkou mnoha nejrůznějších akcí i aktivit. Nabitý program se letos rozprostře do celkem devíti dní a bude skutečně z čeho vybírat.

„Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je si udržet ve stáří přednosti mládí.“ Johan Wolfgang Goethe

Program oslav startuje v úterý 16. září. Ve stánku umístěném na Horním náměstí získají zájemci veškeré informace o akcích, programu a také kartu pro soutěž. Na seniory letos čekají exkurze, kulturní, společenské akce i slavnostní setkání. Aktivity jsou rozčleněny do oblastí – radost z pohybu, prevence kriminality a kultura a vzdělávání. Týden pro seniory organizuje od roku 2012 odbor sociálních věcí magistrátu a těší se čím dál většímu zájmu Olomoučanů. „Senioři v našem městě si už jistě zvykli na to, že oslavy v Olomouci se nevztahují pouze k jednomu dni. Každý, kdo má zájem, si tak může najít čas a některé z našich akcí se zúčastnit. Vždy přibude něco nového – letos je to možnost výhry hodnotných cen. Určitě máme seniorům co nabídnout, ať již to je nový klub, nový časopis nebo zmíněné aktivity v rámci Mezinárodního dne seniorů, kterých se však samozřejmě mohou zúčastnit všichni zájemci, nejen z řad členů klubů pro seniory,“ představuje olomoucké oslavy náměstkyně primátora Eva Machová.

Letošní novinka – ocenění pro aktivní účastníky

Za účast na akcích bude letos možné získat ocenění. Možnosti jsou celkem dvě. Aktivní účastníci mohou buď sbírat razítka, která obdrží na vybraných místech, kde se akce konají, nebo se zúčastní tematické fotografické soutěže. „V programu akcí budou vyznačeny čtyři dny, a to úterý 16. září, úterý 23. září, čtvrtek 25. září a úterý 30. září. Za každou aktivitu navštívenou v tyto dny získá účastník razítko do speciální karty. Možnost o zapojení do slosování mají ti, kteří posbírají nejméně šest razítek,“ láká k soutěži vedoucí oddělení sociálních služeb Zdislav Doleček. Orazítkovanou kartu pak musí každý účastník odevzdat do 10. října na městské informační centrum v podloubí radnice.

Druhou možností je pořídit maximálně tři fotografie na téma „Úsměvy Mezinárodního dne seniorů“, a to v období od 16. září do 7. října. „Do 10. října je třeba ji poslat na e-mail fotosenior@email.cz , popřípadě je na CD donést na adresu odboru sociálních věcí Štursova 1 do infocentra. K fotografii je nutné uvést kontaktní údaje,“ vysvětluje pravidla Zdislav Doleček. Z doručených fotografií porota vybere výherce, kteří rovněž obdrží cenu. Vybrané fotografie pak budou součástí veřejné expozice.

Senioři ve městě Olomouci i nové označení klubů

„Naše úsilí však není směřováno pouze na důstojnou oslavu Mezinárodního dne seniorů, ale díváme se i do budoucna,“ zdůrazňuje náměstkyně primátora Eva Machová a odkazuje na aktuální statistiky. „Český statistický úřad na základě svých studií předpokládá, že v roce 2050 dojde ke zvýšení počtu osob starších 65 let na dvojnásobek a u občanů starších 85 let na pětinásobek. Tento trend nesmíme přehlížet, ale spíše využít k přípravě. Obyvatel starších 65 let žije v Olomouci 16 tisíc,“ uvedla náměstkyně Machová s tím, že město aktuálně zřizuje a provozuje celkem devatenáct klubů pro seniory a jednu klubovnu.

Zelenou pro vznik posledního klubu seniorů dali radní na svém jednání 8. září. Vznikne v Neředíně na Tererově náměstí v prostorách, které dříve využíval odbor ochrany magistrátu. Společně s ním prostory využije také komise tamní městské části. Město tak již nyní postupně reaguje na narůstající počet seniorů ve městě a nabízí jim prostřednictvím klubů aktivní trávení volného času. Jen průběhu loňského roku vznikly na území města celkem tři kluby seniorů, na Svatém Kopečku, Lazcích a v Droždíně. V letošním roce navíc město chystá novinku - nové označení klubů pro seniory. „Chceme, aby bylo zajímavější a vzbudilo větší zájem seniorů, kteří se ještě nerozhodli se do klubu podívat. Častá reakce nových členů totiž je - škoda, že zde nechodím už déle,“ vysvětluje vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu Michal Majer.

„Zaměřili jsme se také na kvalitu prostředí v těchto klubech, kde se akce konají po celý rok. Investovali jsme nemalé prostředky do zateplování domů s pečovatelskou službou, přestavujeme bytový dům na Přichystalově ulici 70 na nové malometrážní byty pro seniory, připravili podmínky pro vybudování nového domova pro seniory ve Slavoníně a v neposlední řadě cíleně finančně přispíváme na poskytování sociálních služeb ve městě Olomouci,“ vyjmenovala veškeré aktivity města v oblasti podpory seniorů náměstkyně Machová. Město Olomouc také pro své obyvatele – seniory, vydává nově časopis, čtvrtletník Olomoucký senior.

Mezinárodní den seniorů (International Day of Older Persons) vyhlásila Organizace spojených národů 1. října 1991. Má upozornit na témata týkající se spoluobčanů vyššího věku, stárnutí, ale také na problémové oblasti.

Příloha

Fotografie:

| Poslední úprava: 16. září 2014 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu