Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Město opraví Jihoslovanské mauzoleum « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Město opraví Jihoslovanské mauzoleum

Město opraví Jihoslovanské mauzoleum

Město opraví Jihoslovanské mauzoleum

26. února 2013 (út)

Komplexní opravy čekají v následujících dvou letech Jihoslovanské mauzoleum v Bezručových sadech. Památkově chráněný objekt, kde jsou uloženy ostatky jugoslávských vojáků, je v havarijním stavu. Před jeho rekonstrukcí ale musí město dořešit vlastnické vztahy.

INFO

Mauzoleum jugoslávských vojínů je stavba navržená architektem Hubertem Austem ve stylu monumentálního neoklasicismu z roku 1926. Hlavním objektem je kaple s kopulí a představenými třemi řadami dórských sloupů na uměle navezeném pahorku. Kaple je přístupná dvojramenným schodištěm, uvnitř se nacházejí značně poškozené, částečně zamalované fresky světců v byzantském stylu. Na průčelí stavby je reliéfní nápis v češtině a srbochorvatštině „VĚRNOST ZA VĚRNOST – LJUBAV ZA LJUBAV“ (lásku za lásku). Sochařskou výzdobu objektu vytvořil Julius Pelikán. Pod kaplí je krypta s ostatky jugoslávských vojáků, kteří zemřeli v olomouckých vojenských nemocnicích během první světové války, posléze sem byly svezeny ostatky i z jiných částí republiky a momentálně je jich uložených cca 1300. Ostatky jsou uloženy v malých dřevěných rakvích s číselným označením.

Olomouc proto v současné době podniká příslušné právní kroky k určení vlastníka a chce o finanční podporu projektu požádat také nástupnické státy bývalé Jugoslávie.

„Samotná realizace obnovy objektu má probíhat ve dvou na sobě časově nezávislých etapách, a to podle dostupných finančních prostředků. S přeměnou současného stavu mauzolea v důstojné místo mají totiž z velké části pomoci dotace,“ přiblížil Ladislav Šnevajs, náměstek primátora. Město bude usilovat o získání dotace Ministerstva obrany ČR z Programu na zabezpečení péče o válečné hroby a o příspěvek Olomouckého kraje z Programu podpory kultury a památkové péče. Dotace ministerstva obrany by mohla dosáhnout až 80 % z celkových skutečně vynaložených nákladů na realizaci akce. Maximální výše dotace Olomouckého kraje může být až 500 tisíc korun.

První etapa má zahrnovat komplexní opravu teras se schodišti a také opatření proti vlhkosti. Celkové náklady se předpokládají ve výši 4,5 milionu korun. Druhá etapa počítá s celkovou obnovou kaple, včetně poškozených dveřních a okenních výplní, obnovením podlah, stěn a stropů.

Dále pak s opravou střechy kaple a obnovením elektroinstalace a osvětlení. Na čelní stěnu kaple pod loubím bude osazena informační tabule s informacemi o historii a účelu stavby mauzolea. Předpokládané náklady na druhou etapu jsou ve výši 4,38 milionu korun.

Fotografie:

| Poslední úprava: 26. února 2013 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu