Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Část Dolního náměstí bude lidem sloužit již dříve « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Část Dolního náměstí bude lidem sloužit již dříve

Část Dolního náměstí bude lidem sloužit již dříve

Část Dolního náměstí bude lidem sloužit již dříve

23. srpna 2012 (čt)

Více než půl roku už trvá velká rekonstrukce Dolního náměstí v Olomouci. Ačkoli práce potrvají ještě asi 9 měsíců, část náměstí od Kateřinské ulice už získává svou novou podobu. Bude tak moci lidem sloužit již dříve, a to od druhé poloviny září. I přes probíhající práce jsou však všechny provozovny na Dolním náměstí stále otevřeny a náměstí je průchozí.

Zejména průběh archeologického průzkumu, který zde Národní památkový ústav provádí od září minulého roku, ovlivnil následné stavební práce, takže původně do čtyř etap rozdělený harmonogram prací bylo nutné zredukovat a upravit. To však zároveň umožní zprovoznit jihozápadní část Dolního náměstí a uvést do předčasného užívání zhruba dvě desítky nových parkovacích míst a pojezdovou část komunikace mezi Kateřinskou a Kapucínskou ulicí. „Kromě toho chceme uvést do provozu komunikaci od Kateřinské k Lafayettově ulici alespoň pro zásobování. Momentálně připravujeme stanovení provizorního dopravního režimu a značení. Předpokládáme, že nejpozději do konce září už bude tato část Dolního náměstí v provozu,“ vysvětluje náměstek primátora města Olomouce Martin Major.

Stavební činnosti na povrchu Dolního náměstí předcházel nejen archeologický průzkum, ale poté také kompletní rekonstrukce kanalizace a přeložky plynovodu, do země se také pokládalo nové elektrické vedení a tzv. chráničky pro kabely k datovým přenosům. Celý povrch Dolního náměstí stavební firma následně předláždí a v konečné fázi bude také instalovat nový mobiliář a sázet stromy po stranách náměstí mezi ulicemi Panská – Hrnčířská a Hrnčířská – Kateřinská. „V současné době pomalu končíme výběrové řízení na dodávku veřejného osvětlení a mobiliáře. Než toto vybavení pro Dolní náměstí budeme mít, koncem září zde Technické služby města Olomouce zatím osadí provizorní osvětlení, aby byl předčasný provoz ve spodní části náměstí bezpečný,“ upřesnil náměstek Major.

„Ve spolupráci s dodavatelskými firmami Strabag a Horstav se také maximálně snažíme jednotlivé stavební činnosti koordinovat tak, aby život na Dolním náměstí omezovaly co možná nejméně. Nicméně taková velká stavba se bez omezení bohužel neobejde, proto bych rád poděkoval všem občanům a podnikatelům za trpělivost, s jakou útrapy při rekonstrukci Dolního náměstí snášejí. Věřím ale, že výseldek nakonec všichni ocení,“ dodal náměstek.

Velká rekonstrukce Dolního náměstí by měla skončit v polovině června příštího roku. Náklady na její realizaci jsou 127,8 milionu korun, 85 % ze způsobilých výdajů pokryje dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Archeologové Národního památkového ústavu začali s průzkumem na Dolním náměstí již v září minulého roku. Od té doby prozkoumali přibližně 2 500 m2, z nichž na 850 m2 pracovali již s předstihem na velkém výzkumu. Na zbytku plochy provádějí záchranný průzkum a dokumentaci, kdy jdou pouze na úroveň stavby. Se svými pracemi už jsou v poslední třetině a chýlí se ke konci. Hotovo by měli mít definitivně v říjnu.

Na základě informací z průzkumů z 90. let minulého století archeologové některé nálezy již očekávali. „Pohřebiště poblíž Neptunovy kašny již bylo zachyceno v předešlých výzkumech, o tom jsme věděli. Že u něj ale bude i románský kostel z 12. století, ze kterého se dochovaly nejen základy, ale i terakotová podlaha, to pro nás bylo velké překvapení a velice hodnotný objev,“ popisuje vedoucí výzkumu Richard Zatloukal z odboru archeologie olomouckého Národního památkového ústavu. V místech tohoto románského kostela poté stála i kaple sv. Markéty. Ta pochází z 15. století a nyní se archeologům dokonce ukázala být větší, než si původně mysleli.

Na výzkumné ploše poblíž morového sloupu našli archeologové také kamenné a dřevěné kanálové stoky ze 14. století či celoplošnou zádlažbu v několika úrovních od 14. až do 16. století. „Je tady krásně vidět, že i tenkrát byla celá tato plocha vydlážděná, což na tehdejší dobu představovalo obrovskou investici,“ vysvětluje Zatloukal.

Z dalších archeologických nálezů určitě stojí za zmínku velice hodnotný soubor drobných předmětů ze 14. století, kdy zde fungovalo tržiště. Z tohoto období objevili archeologové velké množství mincí, kupeckých závaží či nožů, které se díky jílovému podloží výborně zachovaly. „Ve vlhkém jílovém prostředí se obecně velmi dobře zachovávají organické materiály jako dřevo nebo kůže. Perfektně se však dochovaly i železné předměty, které jsou prakticky bez koroze, jako by je kovář právě vyrobil. Naopak se musejí velmi rychle konzervovat, protože na vzduchu začínají korodovat,“ přibližuje vedoucí výzkumu.

Materiál získaný z výzkumu archeologové ukládají do beden a postupně jej umývají, popisují a archivují. V současné době mají takových beden zhruba 250. Zpracování však probíhá poměrně pomalu, zhruba rychlostí 2 bedny denně, proto odchodem archeologů z Dolního náměstí jejich práce zdaleka nekončí. „Během výzkumu v terénu sesbíráme velké množství materiálu, ze kterého teprve po jeho skončení vlastně skládáme celý příběh toho místa. Než tedy dáme dohromady všechny informace, které nám o Dolním náměstí sebrané předměty poskytnou, bude to ještě nějakou dobu trvat,“ uzavírá archeolog.

Již brzy by lidé měli mít možnost prohlédnout si mapku s informacemi o archeologickém průzkumu přímo na Dolním náměstí. Schematická mapa náměstí, ze které by se jeho návštěvníci měli dozvědět, co se v kterých místech našlo, by měla na části plotu při průchodu z Horního na Dolní náměstí viset během několika týdnů. Město Olomouc by tak rádo ukázalo Dolní náměstí v současné době nejen jako stavbu, ale i jako zajímavé místo s bohatou historií. Konkrétnější informace samozřejmě budeme mít až po skončení celého průzkumu, kdy i archeologové plánují seznámit veřejnost s nejdůležitějšími nalezenými artefakty a historickým příběhem Dolního náměstí.

VŠECHNY PROVOZOVNY NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ FUNGUJÍ

Ačkoli se na Dolním náměstí neustále pracuje, všechny obchody, kavárny a restaurace můžete navštívit i přes probíhající rekonstrukci. V provozu samozřejmě stále zůstává také obchodní pasáž Masné krámy.

Fotografie:

| Poslední úprava: 23. srpna 2012 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu