Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Dotace na obnovu kulturních památek, žádat je možné do konce února

Dotace na obnovu kulturních památek, žádat je možné do konce února

Dotace na obnovu kulturních památek, žádat je možné do konce února

14. ledna 2021 (čt)

Až do konce letošního února mohou majitelé památek žádat o dotaci na jejich obnovu z programu Ministerstva kultury ČR. Na finanční prostředky mohou dosáhnout majitelé kulturních památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.

Z programu jsou poskytovány příspěvky na náklady spojené s obnovou takovýchto kulturních památek, popřípadě na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou. „Jsou to například oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o jejich restaurování.,“ upřesňuje Vlasta Kauerová, vedoucí odboru památkové péče magistrátu.

Žádosti o podporu ze státního programu se podávají prostřednictvím odboru památkové péče Magistrátu města Olomouce. Konkrétně jde o Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021 a Žádost o státní dotaci v roce 2021. Formuláře žádostí jsou dispozici ke stažení na webových stránkách Ministerstva kultury ČR. Včetně povinných příloh je vlastník podává na úřad příslušné obce s rozšířenou působností (Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče) do 28. února 2021.

Nově je na formuláři žádosti o zařazení akce obnovy kulturní památky uveden požadavek na potvrzení ze strany Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Olomouc (Petrášův palác, Horní nám. 25), kde NPÚ osvědčí datum zápisu do Ústředního seznamu kulturních památek, který dle ustanovení zákona o státní památkové péči vede. „Upozorňujeme žadatele, že žádosti, které nebudou Národním památkovým ústavem potvrzeny, nemůžeme přijmout a zařadit do programu,“ vysvětluje vedoucí oboru Kauerová.

Veškeré potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti lze získat na odboru památkové péče Magistrátu města Olomouce v pondělí a středu od 8 – 12 a od 13 – 17 hod. po předchozí telefonické domluvě (Kateřina Vařeková, kancelář č. 1.14, tel. 588 488 131, e-mail: katerina.varekova@olomouc.eu).

| Poslední úprava: 14. ledna 2021 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu