Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Jak se jim dařilo? Šéfové městských firem předkládali radním výsledky svého hospodaření « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Jak se jim dařilo? Šéfové městských firem předkládali radním výsledky svého hospodaření

Jak se jim dařilo? Šéfové městských firem předkládali radním výsledky svého hospodaření

Jak se jim dařilo? Šéfové městských firem předkládali radním výsledky svého hospodaření

21. června 2020 (ne)

Valné hromady akcionářů městských společností se odehrály tento týden v Olomouci. Radní, kteří zastupují město coby stoprocentního vlastníka, se postupně seznámili s výročními zprávami a s aktuální ekonomickou kondicí Dopravního podniku města Olomouce, Výstaviště Flora Olomouc, Lesů města Olomouce, Technických služeb, Správy sportovních zařízení, Aquaparku Olomouc a Správy nemovitostí Olomouc.

„Výsledky hospodaření, přehled investic a změn ve firmách nás samozřejmě velmi zajímal, bedlivě sledujeme, jak se v praxi osvědčuje systémová změna řízení městských společností, kterou jsme provedli začátkem loňského roku,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek. Tehdy vsadilo nové vedení města na tzv. německý model řízení, který z představenstev firem odstranil politiky. „Na rozdíl od minulých vedení města jsme se na začátku volebního období rozhodla spolehnout na manažerské dovednosti profesionálů v čele firem. Proto jsme byli letos dvojnásob zvědaví na představení výsledků městských firem,“ dodal primátor Žbánek.

Olomoučané i návštěvníci města velmi často využívají služeb Dopravního podniku města Olomouce. Ten vloni provedl řadu investičních akci. Nejviditelnější z hlediska fungování přepravy jsou velké opravy tramvajových tratí, jako je dokončení kompletní opravy trati na křižovatce náměstí Národních hrdinů nebo pokračování výměny trakčního kabelového napájení měnírna Střed. DPMO má také novou vrátnici na odstavné ploše autobusů a lidé mohou využívat nově zrekonstruovanou pokladnu v areálu podniku.

DPMO dokázal ušetřit ve spotřebě nafty, energií, službách i osobních nákladech, naopak překročil náklady v opravách a údržbě. V Olomouci byla vloni zavedena i bezplatná přeprava seniorů od 65 let. Celkové hospodaření společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. skončilo v roce 2019 ztrátou ve výši 10,5 milionu korun. Nejvyšší podíl na vyšších nákladech oproti plánu má dodatečné vytvoření finanční rezervy na budoucí opravy tratí ve výši 37 milionů korun.

Také s prací Technických služeb města Olomouce se Olomoučané setkávají denně. Firma se mimo jiné stará o 290 kilometrů silnic a skoro 330 kilometrů chodníků, přičemž se tato síť současně s novou výstavbou stále zvětšuje. Zajišťují odpadové hospodářství, péči o zeleň, veřejné osvětlení a světelnou signalizaci. Změny ve vedení se projevily i na hospodaření společnosti. Za minulý rok měly Technické služby obrat skoro 329 milionů korun (o rok dříve 324 milionů korun) při nákladech 326,6 milionů korun, hospodaření společnosti tedy skončilo ziskem přes 2,3 milionu korun. Firma vloni výrazně snížila investiční výdaje. Pokud jde o mzdové náklady, zatímco THP pracovníkům průměrné platy mírně poklesly, zvýšily se mzdy dělnickým profesím. Převážnou část zisku také převádí Technické služby do sociálního fondu ke zlepšení péče o zaměstnance.

Výstaviště Flora Olomouc je jednou z nejdůležitějších výkladních skříní města. Výstaviště se stará o městské parky, sbírkové skleníky, botanickou zahradu a rozárium a samozřejmě také o výstavní pavilony a výstavy samotné. Všechny větší úseky společnosti vykazovaly na konci účetního období zisk a lepší výsledky než v roce 2018. Zahradnický úsek skončil se ziskem 5,6 milionu korun, výstavnický úsek vykazuje zisk 1,2 milionu korun, úsek oprava a údržba zisk 3,2 milionu korun. Ve ztrátě byl úsek restaurace (-929 tisíc korun) a ekonomický úsek společnosti. Celkově je ekonomický výsledek výstaviště za loňský rok kladný. Výstavnický úsek realizoval celkem třináct výstav a trhů, zahradnický úsek se kromě péče o parky, obnovu, kácení, údržbu a výsadbu stromů a květin staral vloni také o novou květinovou výzdobu na Horním a Dolním náměstí či o nové záhony na třídě Svobody. Změnil se rovněž venkovní prostor u zrekonstruované oranžerie, zelená plocha za Sambou a přibyly nové vyvýšené záhony mezi pavilony na namísto zchátralého starého vybavení parku.

Péči o nemovitosti pro město i pro soukromý sektor, tedy společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, i o Hotelový dům zajišťuje společnost Správa nemovitostí Olomouc. Ta skončila hospodaření za loňský rok se ziskem téměř 2,6 milionu korun. Aktuální výnosy společnosti jsou vyšší než v předchozích letech, projevuje se tak mimo jiné i zvýšení úrovně služeb, poskytovaných nájemníkům Hotelového domu. Zisk za loňský rok bude rozdělen do sociálního a do statutárního fondu. Společnost nyní plánuje kromě jiných investičních akcí i nákladnou opravu vnějšího pláště specifického komplexu objektů Jalta v ulici I. P. Pavlova, když předpokládané náklady přesahují 30 milionů korun.

Specifické postavení mezi městskými firmami má společnost Aquapark Olomouc, jejíž činnost se týká výhradně rekreačních a sportovních aktivit. Aquapark dosáhl vloni obratu přes 91 milionů korun (o rok dříve 84 milionů korun) a čistého zisku 222 tisíc korun (v předchozím roce 76 tisíc korun). V obdobné situaci je společnost Lesy města Olomouce. Její činnost se týká výhradně péče o lesy v majetku města, tedy o hospodaření na skoro čtyřech tisících hektarů, a také o pět velkých honiteb (čtyři vlastní a jedna spoluvlastněná). Specifikem situace Lesů města Olomouce v posledním období je klimatická situace. Vloni se lesy dál musely vypořádávat se suchem a kůrovcovou kalamitou, navíc k tomu přibyla také ničivá vichřice, která způsobila velké škody. Přesto skončilo hospodaření společnosti v kladných číslech, zisk je více než 4,4 milionu korun.

Rada města vzala předložené výsledky a výroční zprávy na vědomí. „Výsledky městských akciových společností za loňský rok, kdy došlo k zásadní změně jejich řízení, jsou vesměs kladné, což potvrdilo správnost provedených změn. Současně ale teď musíme počítat s tím, že se v letošním roce projeví v hospodaření některých společností problémy. Koronavirová krize velmi negativně ovlivnila například výstavnickou činnost Výstaviště Flora, výrazně sníží celkovou návštěvnost aquaparku, citelné ztráty bude mít Dopravní podnik. Lesy města se dál musí vypořádávat s pokračující kůrovcovou kalamitou a rozumně investovat do správné obnovy lesních porostů,“ zhodnotil výsledky primátor Žbánek. „Věřím ale tomu, že si nová vedení městských firem dokáží i v takto ztížených podmínkách poradit, v čemž jim my politici musíme být maximálně nápomocni.“

| Poslední úprava: 21. června 2020 (ne)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu