Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Dvacet milionů dotací pro kulturu, školství a životní prostředí

Dvacet milionů dotací pro kulturu, školství a životní prostředí

Dvacet milionů dotací pro kulturu, školství a životní prostředí

20. února 2019 (st)

Do školství, životního prostředí a kultury směřovaly dotace, o jejichž rozdělení rozhodovala v pondělí městská rada. V součtu se jednalo zhruba o dvacet milionů korun. Dotace přesahující padesát tisíc korun musí na březnovém zasedání schválit ještě zastupitelé.

Více než tři desítky žádostí se ucházely o podporu v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Rozdělovalo se 450 tisíc korun. Pět z nich nakonec neuspělo. „Účelem programu je přispět na podporu ekologické výchovy a osvěty. Zároveň ale také podpořit předcházení vzniku a recyklace odpadů, podporovat obnovu a rozšiřování zeleně a přírodních prvků, stejně jako ochranu zvířat na území města,“ uvedl náměstek primátora Pavel Hekela.

Podpora je neinvestičního charakteru a dosáhly na ni například projekty spolku Sagittaria na likvidaci invazních druhů rostlin na území města Olomouce nebo na péči o lokální biocentrum v Droždíně. Spolek Tyto získal dotaci na ochranu a podporu genofondu sov a dravých ptáků v městských lesích, nebo monitoring a ochranu racka chechtavého a racka černohlavého ve správní působnosti statutárního města. Spolek Viadua zase dostane prostředky na provoz stanoviště Malý vodní badatel v Botanické zahradě a péči o luční záhony a květnatou louku na území města Olomouce.

O mnohem více financí šlo při rozdělování kulturních grantů. Umění a „živá kultura“ se ucházely o 14,5 milionu korun. Oddělení kultury a kulturní komise se kvůli hodnocení žádostí sešly čtyřikrát. Komise při svém rozhodování hodnotila předložené žádosti podle mnoha různých kritérií, přičemž největší důraz byl kladen na tradice, jedinečnost a kvalitu projektu.

„Komise také přihlížela k finanční stránce žádosti a výši dotace v minulých letech. Oddělení kultury navíc zorganizovalo veřejné prezentace projektů a významných kulturních akcí, které žádají město o dotaci vyšší než dvě stě tisíc korun,“ podotkl náměstek Hekela. Předloženo bylo 172 žádostí s celkovou požadovanou částkou přesahující 26 milionů korun.

Největší statisícové dotace směřují na podporu Street Art Festivalu nebo vydání jazzového CD Jana Vičara s olomouckými swingovými a vokálními tělesy. Dotaci ale obdrží i univerzitní Majáles nebo festival videomappingu Vzáří. S grantem mohou počítat organizátoři kulturního festivalu Řeka má duši, či Festival Michalský výpad. Kulturní komise myslela i na Poděs – festival pro dětské amatérské divadelní soubory nebo na celostátní přehlídku amatérských loutkových souborů Čechova Olomouc, stejně jako na obrozující se festival francouzské kultury Bonjour Olomouc.

Z rozpočtu odboru školství dostane letos Univerzita Palackého grant ve výši 940 tisíc a Moravská vysoká škola 60 tisíc korun.

„Předložené žádosti byly zpracovány odborem školství dle kritérií, která byla schválena na jednání Rady města Olomouce. Navržené částky vychází z počtu bodů, které jednotlivé žádosti získaly,“ objasnil Karel Konečný, náměstek primátora odpovědný za gesci školství. Jeho odbor půlmilionem korun grantově podpořil také mateřské školy jiných než městských zřizovatelů. Zpravidla se jednalo o lesní školy Sluněnka, Bažinka nebo Sofisa.

Odbor školství a Komise pro výchovu a vzdělávaní a využití volného času se rovněž zabývala žádostmi pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Celkem šlo o 2,6 milionu korun. Mezi úspěšné žadatele se zařadí například příměstské tábory a vodácké aktivity Royal Rangers Olomouc, Asociace turistických oddílů mládeže ČR, Badminton Akademie Olomouc nebo Baletní studio při Moravském divadle Olomouc a Taneční klub Olymp Olomouc. I v této grantové kapitole uspěla Univerzita Palackého, a to svými kempy biologie, angličtiny, E-bezpečí nebo kempem výchovy k občanství.

| Poslední úprava: 20. února 2019 (st)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon