Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Další etapa stavby protipovodňové ochrany Olomouce

Další etapa stavby protipovodňové ochrany Olomouce

Další etapa stavby protipovodňové ochrany Olomouce

17. srpna 2012 (pá)

V Olomouci začala stavba další etapy protipovodňové ochrany města před vysokými průtoky na řece Moravě. Akce za 330 milionů korun respektuje historické a přírodní souvislosti území a projektanti zapracovali i připomínky ekologických organizací. Kromě paralelního koryta a zeleného ostrova vzniknou i další revitalizační prvky k zajištění větší biodiverzity vodních živočichů.

Úpravu koryta a ohrázování Moravy v úseku dlouhém více než 1,2 kilometru zahrnuje stavba další etapy protipovodňové ochrany města Olomouce s označením II.A. Řeka by se poté neměla při extrémně vysokých průtocích rozlévat do zastavěných území, ale naopak do míst, kde nezpůsobí zásadní škody. „Navazujeme na akci z roku 2007, kdy jsme vybudovali obtokový kanál s jezem a rybochodem nad mostem Velkomoravská,“ uvedl při dnešním slavnostním zahájení stavby a poklepu základního kamene generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Celkové náklady včetně přípravy projektu a výkupu pozemků dosáhnou 330 milionů korun. Stroje se budou pohybovat v místech mezi železničním mostem trati Nezamyslice - Olomouc (poblíž křižovatky ulic Slavonínská a Střední novosadská) a soutokem Moravy s Mlýnským potokem (nad mostem Velkomoravská). „Olomouc má nyní šanci na rozvoj v lokalitách, které dnes omezuje hrozba povodní,“ doplnil Radim Světlík.

Město Olomouc muselo v souvislosti s touto akcí investovat zhruba devadesát milionů korun. Bylo totiž třeba zajistit, aby současný kanalizační sběrač C nebránil stavbě. Dělníci jej proto přeložili za pravobřežní hráz. Po dostavbě této etapy se obyvatelé Nových sadů a Nového světa už nebudou muset obávat častých povodní. „Chtěli bychom také v budoucnu využít nově vzniklé účelové komunikace Povodí Moravy, aby po ní mohli jezdit i cyklisté,“řekl primátor města Olomouc Martin Novotný. „Jsem moc rád, že se začíná stavět další etapa protipovodňové ochrany města, kdy nové ohrázování a rozšíření koryta potomstrana 3/3 bude hrát klíčovou roli. S dalšími fázemi, které na tuto stavbu navážou, by už za pět let měla být ta stěžejní část města před povodněmi chráněna,“ dodal s tím, že současná stavba v podstatě samotný chod města nijak negativně neovlivní, největší dopad bude mít pouze na její bezprostřední okolí.

Projekt počítá se zvýšením dosavadních hrází, vybudováním nových ochranných hrází a zdí a snížením levobřežní nábřežní hrany nad kojeneckým ústavem k umožnění nátoku do volného (inundačního) území. Současná široká berma pod ulicí Velkomoravská bude nižší, vznikne zde paralelní koryto a nový, asi 350 metrů dlouhý zelený ostrov. Nové hráze vyrostou také kolem kojeneckého ústavu a areálu Povodí Moravy.

Stavba bude respektovat historické a přírodní souvislosti území, přičemž projektanti zapracovali i připomínky ekologických organizací. „Kromě již zmíněného paralelního koryta a ostrova vzniknou i další revitalizační prvky k zajištění větší biodiverzity vodních živočichů,“ přiblížil ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína. Jedná se například o srubový rybí úkryt, biotechnická dřevní opevnění a jesepy, tedy štěrkové pláže pro snadný pohyb živočichů.

Stavba protipovodňových opatření v Olomouci byla rozdělena do několika ucelených etap. V I. etapě vzniknul obtokový kanál s jezem a rybochodem u plynárny a další  související investice. Součástí II. etapy jsou úpravy v jižní a střední části Olomouce v rozsahu zhruba 4 km. Část II. A zahrnuje nyní úpravy v jižní části města od konce první etapy po železniční most na trati Olomouc – Nezamyslice na Nových Sadech v délce 1,437 km. Jedná se o území s převládajícím přírodním charakterem. Součástí bude i náhradní výsadba za
vzniklou ekologickou újmu při nutném vykácení zeleně. Navazující část II. B obsahuje úpravy v centrální části města od nového mostu u Salzerovy reduty proti toku přes soutok s řekou Bystřicí, včetně kamenného nábřeží se zbytky barokního opevnění až k mostu na Komenského ulici.

„Po dokončení všech plánovaných staveb protipovodňové ochrany bude hanácká metropole chráněná před více než dvousetletým průtokem, což představuje 650 m3/s,“ uzavřel David Fína.

Základní informace o protipovodňové ochraně Olomouce – etapa II. A

Investor: Povodí Moravy, s. p.
Financování: Ministerstvo zemědělství, program Prevence před povodněmi
Dodavatel: Sdružení Morava II A, vedoucí člen sdružení je Strabag a.s., dalšími účastníky jsou OHL ŽS a.s., Sates Morava spol. s r.o.
Náklady: včetně přípravy projektu a výkupu pozemků 330 miliónů Kč
Těžba nánosů: více než 100 tisíc m3
Navazující stavby: etapa II B (v roce 2014) a III (po dokončení etapy 2B)

Gabriela Tomíčková, tisková mluvčí Povodí Moravy, s.p., Tel.: +420 606 044 895, e-mail:

Fotografie:

| Poslední úprava: 17. srpna 2012 (pá)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu