Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: 19. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 19. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

19. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

19. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

12. března 2018 (po)

V pondělí 12. března 2018 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 19. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce bude opět možné sledovat online na této stránce.


Otevřít video v novém okně (možnost zvětšit video na celou obrazovku monitoru).

Schválený program jednání

Bod programu předkládá
1. Zahájení, schválení programu
1.1 Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce
2. Kontrola usnesení ZMO Staněk
3. Majetkoprávní záležitosti Žáček
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic Žáček
5. Rozpočtové změny roku 2017 Major
6. Rozpočtové změny roku 2018 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2017 Major
7. Rozpočtové změny roku 2018 Major
7.1 Sluňákov – předfinancování dotovaného projektu  
8. Dotace z rozpočtu SMOl – rok 2018 Major
9. EIB - revize úrokové sazby Major
10. Změna č. III Územního plánu Olomouc – rozhodnutí o námitkách Jakubec
11. Změna č. III Územního plánu Olomouc - vydání Jakubec
12. Zpráva o uplatňování Územního plánu Olomouc – určený zastupitel Jakubec
13. Strategický plán – implementační část + dodatek Jakubec
14. Model správy sportovišť RMO
15. Cyklodoprava – smlouva o spolupráci s obcí Bystročice Jakubec
16. Změna č. 1 a 2 Strategie ITI Olomoucké aglomerace Šnevajs
17. Andrův stadion – převod majetku - projednání předřazeno před bod 14 RMO
18. Program regenerace MPR Olomouc – alokace dotace Šnevajs
19. Program prevence kriminality na rok 2018 Šnevajs
20. Přísedící Okresního soudu v Olomouci Staněk, Žáček
21. OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2017 o nočním klidu Urbášek
22. Cena města a Počin roku 2017 Urbášek
23. Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2018 Kontrolní výbor
24. Pojmenování ulic Urbášek
25. Vlastivědné muzeum v Olomouci – schválení veřejnoprávní smlouvy Urbášek
26. Moravské divadlo Olomouc – Smlouva o bezúplatném převodu majetku Urbášek
27. Zoologická zahrada Olomouc – změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Jakubec
28. Hřbitovy města Olomouce – změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Šnevajs
29. Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev Šnevajs
30. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. – dozorčí rada – jmenování nového člena Jakubec
31. Rozpočtová změna MOVO - STAŽENO Grasse, Pejpek
32. Různé
33. Závěr

Kompletní materiály pro jednání najdete zde.

Příloha:

| Poslední úprava: 12. března 2018 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu