Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Pomoc a poradenství při výchovných a sociálních problémech dětí a mládeže

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

osp-03rod

04. Základní informace

Magistrát města Olomouce poskytuje sociální poradenství a pomoc dětem, mladistvým jejich rodičům a případně příbuzným v jejich náročných životních situacích týkajících se různých výchovných problémů dětí (záškoláctví, útěky z domova, závislosti, přestupky, trestná činnost apod.). Poskytuje rovněž odbornou poradenskou pomoc osobám přicházejícím z výkonu trestu odnětí svobody a osobám, které jsou potencionálně ohroženy sociálním vyloučením z důvodu krizové sociální situace nebo pro své životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Podnět orgánu sociálně-právní ochrany dětí může podat každá fyzická a právnická osoba.

06. Podmínky a postup řešení

Osobní návštěva zákonného zástupce, ideálně v doprovodu nezletilého, u kurátora pro mládež.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Uvědomit orgán sociálně-právní ochrany dětí, tj. oddělení sociální prevence odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení sociální prevence Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Telefonní seznam odboru sociálních věcí

Pro neodkladné a naléhavé životní situace spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí je zajištěna 24hodinová pracovní pohotovost. Kontakt na pracovníka vykonávajícího pracovní pohotovost je k dispozici Policii ČR, Městské policii Olomouc a Okresnímu soudu v Olomouci.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Při osobním jednání platný doklad totožnosti s možností na žádost oznamovatele zachovat anonymitu.

16. Možnost řešit elektronicky

Podnět lze podat prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: [email protected]

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Proti postupu správního orgánu nebo chování úřední osoby lze podat stížnost dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

20. Sankce

Sankce dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, podnět Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

27. Platnost od

21. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

13. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon