Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Poradenství a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením (kurátor pro dospělé)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

osv-2020-05

04. Základní informace

Poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby se věnuje kurátor pro dospělé. Poradenství a nápomoc poskytuje dále osobám, jež jsou po ukončení léčby chronických závislostí propuštěny ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti. Další cílovou skupinou jsou lidé, kteří nemají uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že jsou osobami bez přístřeší. Kurátor se věnuje i osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

Nejčastěji řešenými jsou situace, kdy se osoba ohrožená sociálním vyloučením dostane do tíživé sociální situace, např. problémy s financemi, bydlením, ztrátou dokladů apod.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba ohrožená sociálním vyloučením, popř. kdokoli, kdo se o tíživé sociální situaci této osoby dozví.

06. Podmínky a postup řešení

Všechny podněty i informace o osobě ohrožené sociálním vyloučením budou prošetřeny, další řešení sociální situace (např. pomoc s vyřizováním dávek mimořádné okamžité pomoci, pomoc s vyřizováním osobních dokladů a další) bude probíhat se souhlasem klienta.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Oddělení sociální práce a poradenství, odbor sociálních věcí, Magistrát města Olomouce, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce a poradenství, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Občanský průkaz. V případě osob propuštěných z výkonu trestu nebo vazby potvrzení o propuštění.
V případě ukončení léčby chronických závislostí nebo propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy propouštěcí zpráva.
Případně další dokumenty související s problematikou, která má být řešena.

16. Možnost řešit elektronicky

Podnět lze podat prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: [email protected]

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Proti postupu správního orgánu nebo chování úřední osoby lze podat stížnost dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

27. Platnost od

14. 1. 2020

28. Aktualizováno kdy

14. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon