Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Péče o potřeby osob omezených ve svéprávnosti (veřejný opatrovník)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

osv-2020-13

04. Základní informace

Opatrovnictví sleduje ochranu zájmů zastoupeného a ochranu jeho práv v záležitostech, v nichž zastoupený na základě rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nemůže jednat sám. Osobám omezeným ve svéprávnosti, jimž statutární město Olomouc bylo jmenováno veřejným opatrovníkem, je poskytováno základní sociálního poradenství a sociální práce.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba omezená ve svéprávnosti, orgány veřejné moci, banky apod.

06. Podmínky a postup řešení

Kontaktovat opatrovnické oddělení odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce. Jakýkoliv podnět či informace budou prošetřeny.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Osobně, telefonicky či písemně kontaktovat oddělení opatrovnické, odbor sociálních věcí, Magistrát města Olomouce, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení opatrovnické, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

14. Další účastníci

Rodinní příslušníci osoby s omezenou svéprávností

16. Možnost řešit elektronicky

Podnět lze podat prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: [email protected]

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Proti postupu správního orgánu nebo chování úřední osoby lze podat stížnost dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

27. Platnost od

13. 1. 2020

28. Aktualizováno kdy

14. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon