Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Poradenství a pomoc příslušníkům národnostních a etnických menšin

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

osv-2018-01

04. Základní informace

Poradenství a pomoc příslušníkům národnostních a etnických menšin žijícím ve správním obvodu města Olomouce poskytuje poradce pro národnostní a etnické menšiny. Těmto osobám poskytuje základní a odborné sociální poradenství, vykonává terénní sociální práci a depistáž.

Mezi nejčastější řešené problematiky patří bydlení, nezaměstnanost, pomoc a poradenství při žádostech o sociální dávky, pomoc s uplatňováním práv při integrace cizinců, prevence kriminality, pomoc s řešením případů diskriminace a porušování lidských práv.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoby s pobytem ve správním obvodu města Olomouce jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jichž se dotýká problematika národnostních a etnických menšin.

06. Podmínky a postup řešení

Osobní, telefonický nebo e-mailový kontakt.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Kontaktovat poradce pro národnostní a etnické menšiny s konkrétní záležitostí.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce a poradenství, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Osobní doklady a dokumenty související s problematikou, která má být s poradcem řešena.

16. Možnost řešit elektronicky

Podnět lze podat prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: [email protected]

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Související právní předpisy

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Proti postupu správního orgánu nebo chování úřední osoby lze podat stížnost dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

24. Související situace

Ohrožení sociálním vyloučením z důvodu nedostatečného příjmu, špatného zdravotního stavu, nevyhovujícího nebo chybějícího bydlení.
Problémy s integrací do většinové společnosti apod.

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

27. Platnost od

21. 2. 2018

28. Aktualizováno kdy

14. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon