Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

osv-2014-05

04. Základní informace

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu řeší situaci, kdy oprávněný příjemce důchodu nemůže z důvodu zdravotního stavu či věku nebo jiné nezpůsobilosti (důchod je zneužíván v neprospěch této osoby) sám důchod přijímat. Druhý případ je ten, že oprávněný příjemce objektivně není schopen sám hospodařit s finančními prostředky.

Při osvědčení těchto skutečností může Magistrát města Olomouce ustanovit zvláštního příjemce důchodu. Ten přijímá výplatu důchodu namísto oprávněné osoby, je povinen hospodařit s finančními prostředky ve prospěch oprávněné osoby, vést o tomto hospodaření peněžní deník a na vyžádání ho předložit pracovníkům oddělení sociální práce a poradenství.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba, které se situace týká, případně jiná osoba, která se o osobě v této tíživé situaci dozví.

06. Podmínky a postup řešení

Jakýkoliv podnět či informace o člověku, který je nezpůsobilý hospodařit s důchodem, bude prošetřen. Po ověření situace a doložení lékařského potvrzení může být zahájeno správní řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu. Pokud oprávněná osoba není schopna dát souhlas s ustanovením zvláštního příjemce důchodu, je jí pro toto řízení ustanoven opatrovník. Zvláštní příjemce důchodu je ustanoven rozhodnutím Magistrátu města Olomouce.

Zvláštním příjemcem důchodu zpravidla bývá ustanoven rodinný příslušník či jiná vhodná osoba.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Kontaktovat oddělení sociální práce a poradenství, odbor sociálních věcí, Magistrát města Olomouce, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce a poradenství, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Platný občanský průkaz, potvrzení od ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu oprávněného příjemce důchodu.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůta k vyřízení podnětu je zpravidla 30 dní, stejná lhůta platí pro vydání rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu, pokud je ve věci zahájeno správní řízení.

14. Další účastníci

Účastníkem řízení je oprávněný příjemce důchodu a osoba, jež má být ustanovena zvláštním příjemcem.

16. Možnost řešit elektronicky

Podnět lze podat prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: [email protected]

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Související právní předpisy

  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Proti postupu správního orgánu nebo chování úřední osoby lze podat stížnost dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

Proti rozhodnutí o zvláštním příjemci důchodu mohou účastníci řízení podat odvolání, a to do 15 dnů od oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím Magistrátu města Olomouce ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

27. Platnost od

21. 10. 2014

28. Aktualizováno kdy

14. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon