Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Cenová mapa - informace o tržních cenách stavebních pozemků

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OKR-OHR-01

04. Základní informace

Cenová mapa stavebních pozemků je, dle Zákona č. 151/1997 Sb., grafické znázornění stavebních pozemků na území obce nebo její části v měřítku 1: 5000, popřípadě v měřítku podrobnějším s vyznačenými cenami. Stavební pozemky v cenové mapě se oceňují skutečně sjednanými cenami obsaženými v realizovaných kupních smlouvách. Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Olomouce je každoročně aktualizována, zpravidla od 1.1. daného roku.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o informaci z cenové mapy může podat kdokoliv (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba)

06. Podmínky a postup řešení

Žadatel by měl znát katastrální území a parcelní číslo pozemku nebo adresu nemovitosti. V případě osobní návštěvy lze dohledat nemovitost v mapě bez znalosti výše uvedených údajů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Žadatel může požádat o informaci osobně, telefonicky nebo elektronicky.

08. Dotčené instituce

Informace poskytuje odbor strategie a řízení Magistrátu města Olomouce, Palackého 14, Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Informace podává referent odboru strategie a řízení Magistrátu města Olomouce, Palackého 14.

Telefon: 588 488 405
E-mail: [email protected]

Cenová mapa je k nahlédnutí v 1. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10 (vedle obslužných pracovišť), a v Informačním centru města Olomouce v podloubí radnice.

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

Cenovou mapu si lze též prohlédnout i na webových stránkách Statutárního města Olomouce: https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/cenova-mapa.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žadatel by měl znát katastrální území a parcelní číslo pozemku eventuelně adresu nemovitosti.

11. Formuláře

Žádné

12. Správní a jiné poplatky

Informace jsou bezplatné

13. Lhůty pro vyřízení

Na počkání, případně dle domluvy

14. Další účastníci

Pro zjištění údajů o ceně nemovitosti nejsou další účastníci

15. Návazné činnosti

Pokud žadatel v písemném styku neuvede náležitosti, vedoucí k identifikaci nemovitosti, bude vyzván k jejich doplnění.

16. Možnost řešit elektronicky

17. Právní předpisy

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

18. Související právní předpisy

Prováděcí vyhláška č. 3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška)

19. Opravné prostředky

Proti informaci nelze podat opravný prostředek.

20. Sankce

Sankce se neuplatňují.

21. Často kladené dotazy

Jak zjistím tržní cenu pozemku?

Odpověď:

Ke zjištění ceny pozemku máte několik možností:

Varianta 1:

  • na stránkách www.olomouc.eu otevřete záložku „Cenová mapa“ s příslušným rokem
  • v pravém rohu je vyhledávací políčko, do kterého zadáte katastrální území a parcelní číslo nemovitosti ve tvaru: např. Holice, 111/1nebo adresu a číslo popisné nebo orientační ve tvaru: např. Krásná 66
  • na zobrazené mapě se Vám zapíchnutým špendlíkem zobrazí nemovitost, která leží v červeně vyznačeném polygonu (území)
  • červené číslo uprostřed tohoto polygonu značí cenu za 1m2
Varianta 2:
  • cenová mapa je v tištěné podobě k nahlédnutí v 1. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Olomouc, Hynaisova 10, a v Informačním centru města Olomouce v podloubí radnice
Varianta 3:
  • na tel. čísle 588 488 405 Vám poskytneme informaci (je třeba znát katastr a parcelní číslo nebo alespoň adresu s číslem popisným nebo orientačním)

V cenové mapě jsem našel příslušnou parcelu (polygon), ale cena tam není uvedena (je zde uvedeno N nebo bez označení). Jak mám cenu zjistit?

Odpověď:

Není-li stavební pozemek v cenové mapě oceněn, ocení se násobkem výměry pozemku a základní ceny za m2 upravené o vliv polohy a další vlivy působící zejména na využitelnost pozemků pro stavbu, popřípadě ceny zjištěné jiným způsobem oceňování podle § 2, které stanoví vyhláška.
Z důvodu obtížnosti provedení správného výpočtu však v takovýchto případech doporučujeme kontaktovat znalce v oboru ceny a odhady nemovitostí, který cenu pozemku dle příslušné vyhlášky vypočítá (služby znalců jsou zpoplatněny).

22. Další informace

Stavební pozemek se oceňuje (podle §10, zákona č. 151/1997 Sb.) násobkem výměry pozemku a ceny za m2 uvedené v cenové mapě, kterou vydala obec.

Není-li stavební pozemek oceněn v cenové mapě, ocení se násobkem výměry pozemku a základní ceny za m2 upravené o vliv polohy a další vlivy působící zejména na využitelnost pozemků pro stavbu, popřípadě ceny zjištěné jiným způsobem oceňování podle § 2, které stanoví vyhláška. Z praktického hlediska doporučujeme v tomto případě kontaktovat znalce v oboru ceny a odhady nemovitostí, který cenu pozemku dle příslušné vyhlášky vypočítá (služby znalců jsou zpoplatněny).

Další informace a instrukce k využívání Cenové mapy lze nalézt v textové části cenové mapy, která je součástí mapové aplikace cenové mapy na webových stránkách města https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/cenova-mapa.

23. Alternativní zdroj

Instrukce k využívání cenové mapy jsou obsaženy v kapitole 3 textové části „Cenové mapy stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce“ uveřejněné na webových stránkách https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/cenova-mapa.

24. Související situace

V případě převodů nemovitostí slouží cenové mapy a ceny pozemků v nich uvedené jako informace a neomezují výši smluvní ceny, jako indikátor však jednání o tržní hodnotě nemovitosti ovlivňují. Kromě nastavení tržních cen slouží cenové mapy odhadcům ke stanovení ceny pozemku, která je základem pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí a může sehrát svoji roli například i při vyvlastnění pozemků, neboť v tomto případě je náhrada placena v souladu s cenovou mapou.

25. Zodpovědný útvar

odbor strategie a řízení

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Denisa Šlachtová, Tel: 588 488 405

27. Platnost od

1. 12. 2018

28. Aktualizováno kdy

3. 2. 2022

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon