Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Kulturní komise v novém složení, k prezentaci grantů zve i veřejnost

Kulturní komise v novém složení, k prezentaci grantů zve i veřejnost

Kulturní komise v novém složení, k prezentaci grantů zve i veřejnost

4. února 2019 (po)

Zajímáte se o kulturní dění a chcete vědět, co se v oblasti kultury v Olomouci chystá? Pak neváhejte a přijďte na jednání kulturní komise, zasedá 7. a 14. února od 14 hodin. Prezentaci projektů, které mají ambici získat z městského rozpočtu podporu 200 tisíc korun a vyšší, může sledovat každý, kdo se zajímá o kulturní život ve městě. Kulturní komise, jako poradní orgán Rady města Olomouce, letos proces posuzování grantů otvírá veřejnosti.

Prezentace projektů a významných kulturních akcí podporovaných městem Olomouc proběhne v zasedací místnosti odboru dopravy a územního rozvoje v 5. patře budovy magistrátu v Hynaisově ulici. „Jde o výrazný posun k otevřené radnici a krok správným směrem. Prezentacím může být přítomen kromě členů komise i jakýkoli občan města Olomouce,“ objasňuje náměstek primátora pro kulturu Pavel Hekela.

Město Olomouc v roce 2019 rozdělí na kulturních grantech částku 15 milionů korun. Žádostí o granty se sešlo celkem 170 a členové kulturní komise se rozhodli, že o 34 žádostech dosahujících částky 200 tisíc korun a více budou rozhodovat až na základě veřejných prezentací. „Chceme, aby veřejnost měla možnost prezentace vidět a mít tak přehled o tom, kdo se uchází o peníze z městského rozpočtu a kolik mu bude nakonec přiděleno,“ zve širokou veřejnost na účast při prezentacích předseda Kulturní komise Rady města Olomouce Robert Runták. „Dotace se musí přidělovat transparentně a na základě předem daných kritérií. Budu moc rád, když kulturní život ve městě bude bohatý a rozmanitý,“ vysvětluje.

„Navazujeme tímto krokem i na předchozí roky, kdy jsme na veřejné prezentace zvali vždy více než dvacet institucí a organizátorů. Jsem přesvědčen, že mají svůj význam, neboť právě touto formou mohou autoři svůj projekt blíže představit, sdělit svou představu o budoucnosti i případné problémy při organizaci,“ uvádí tajemník kulturní komise Radim Schubert.

Kulturní komise pracuje od 28. ledna letošního roku i v novém složení, protože Rada města Olomouce na svém jednání podpořila a odsouhlasila rozšíření počtu komise o tři členy, www.olomouc.eu/samosprava/odborne-komise-rady-mesta/komise-kulturni

Kulturní komise Rady města Olomouce je poradním a iniciativním orgánem, vyjadřuje se k problematice kulturního života ve městě, dává stanoviska k situaci v jednotlivých kulturních organizacích a zařízeních města Olomouce a finanční komisi k požadavkům na rozpočet. Komise předkládá Radě města Olomouce návrhy na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu pro kulturní subjekty, organizování festivalů, přehlídek a jiných kulturních akcí.

| Poslední úprava: 4. února 2019 (po)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu