Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Nebezpečí vzniku mimořádné události: varování obyvatel

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ochr-006

04. Základní informace

Varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím vzniku mimořádné události pomocí sirén varovným signálem „Všeobecná výstraha“.

Signál: Kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund. Signál může zaznít třikrát po sobě v přibližně půl hodinových intervalech. U elektronických sirén je tón výstrahy doplněn mluveným slovem: „Všeobecná výstraha“. Následná informace pro obyvatelstvo se provede hromadnými sdělovacími prostředky – český rozhlas Olomouc, regionální televize a dále rozhlasovými vozy PČR, MP a HZS, elektronickými sirénami s mluveným slovem a vyhláškami obyvatelstvu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občan jedná dle svých schopností. Zachová klid. Vyčká dalších pokynů vydaných příslušnými orgány.

06. Podmínky a postup řešení

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouc, odbor ochrany
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Městská policie
Jednotky sboru dobrovolných hasičů
a další orgány státní správy

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Aktuální informace o mimořádných událostech jsou zveřejňovány především na internetových stránkách města www.olomouc.eu, dále prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (Český rozhlas Olomouc, další regionální rozhlasové stanice, městský televizní infokanál) světelných tabulí a rozhlasových vozů. V městských částech lze využít místního rozhlasu (pokud jsou jimi vybaveny)

Doplňující informace je možno získat na telefonních číslech:

  • 588 488 521 (odbor ochrany, sekretariát),
  • 585 513 211 (ostraha radnice),
  • 585 513 385 a 392 (infocentrum v podloubí radnice),
  • 585 209 540 (dispečink městské policie).

Při mimořádných událostech velkého rozsahu jsou k dispozici také bezplatné telefonní linky:800 900 650,800 900 655, 800 655 630, 800 900 680, vitríny komisí městských částí, výlepové plochy, autobusové zastávky, dopravní prostředky a informační elektronické tabule MHD. Hlášení v ohrožených oblastech mohou být prováděna také rozhlasovými vozy a megafony zásahových složek.

Co dělat při mimořádné události

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

V případě vyhlášení evakuace, evakuační zavazadlo.

11. Formuláře

Formuláře nejsou stanoveny.

12. Správní a jiné poplatky

Poplatky nejsou stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

14. Další účastníci

Ostatní složky IZS.

15. Návazné činnosti

Činnosti budou určeny dle rozsahu události a konkrétní situace.

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění
  • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění

18. Související právní předpisy

Nejsou podstatné pro informování obyvatel.

19. Opravné prostředky

Opravné prostředky se neuplatňují.

20. Sankce

Sankce se neuplatňují.

23. Alternativní zdroj

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

27. 2. 2012

28. Aktualizováno kdy

14. 1. 2020

30. Poznámka

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon