Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Vznik mimořádné události typu: nebezpečí zátopové vlny

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ochr-005

04. Základní informace

Varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím vzniku mimořádné události pomocí sirén varovným signálem „Všeobecná výstraha“.

Signál: Kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund. Signál může zaznít třikrát po sobě v přibližně půl hodinových intervalech. U elektronických sirén je tón výstrahy doplněn mluveným slovem: „Nebezpečí zátopové vlny.“ Následná informace pro obyvatelstvo se provede hromadnými sdělovacími prostředky – český rozhlas Olomouc, regionální televize a dále rozhlasovými vozy PČR, MP a HZS, elektronickými sirénami s mluveným slovem a vyhláškami obyvatelstvu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Složky Integrovaného záchranného systému

06. Podmínky a postup řešení

O charakteru možného ohrožení občan získá informace ze sdělovacích prostředků, na portálu Magistrátu města Olomouc, na Magistrátu města Olomouc – odbor ochrany, informačních tabulích povodňové komise, výlepových místech povodňové komise.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Postupovat podle pokynů Povodňové komise, (Krizového štábu) sledovat výstražné informace odboru ochrany, rádio nebo televizi.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouc, odbor ochrany
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Městská policie
Jednotky sboru dobrovolných hasičů
a další orgány státní správy.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Aktuální informace o mimořádných událostech jsou zveřejňovány především na internetových stránkách města www.olomouc.eu, dále prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (Český rozhlas Olomouc, další regionální rozhlasové stanice, městský televizní infokanál) světelných tabulí a rozhlasových vozů. V městských částech lze využít místního rozhlasu (pokud jsou jimi vybaveny)

Doplňující informace je možno získat na telefonních číslech:

  • 588 488 530, 588 488 520, 588 488 531 (odbor ochrany),
  • 602 718 660 havarijní služba
  • 585 513 211 (ostraha radnice),
  • 585 513 385 a 392 (infocentrum v podloubí radnice),
  • 585 209 540 (dispečink městské policie).

Při povodních velkého rozsahu jsou k dispozici také bezplatné telefonní linky:800 900 650,800 900 655, 800 655 630, 800 900 680, vitríny komisí městských částí, výlepové plochy, autobusové zastávky, dopravní prostředky MHD. Hlášení v ohrožených oblastech mohou být prováděna megafony zásahových složek.

Co dělat při mimořádné události

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

V případě vyhlášení evakuace, evakuační zavazadlo.

11. Formuláře

Formuláře nejsou stanoveny.

12. Správní a jiné poplatky

Poplatky nejsou stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

14. Další účastníci

Ostatní složky IZS

15. Návazné činnosti

Činnosti budou určeny dle rozsahu události a konkrétní situace.

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění
  • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
  • Zákon č. 254/2001 Sb.,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění

18. Související právní předpisy

Povodňový plán ORP a města Olomouce.

19. Opravné prostředky

Opravné prostředky se neuplatňují.

20. Sankce

Sankce se neuplatňují.

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

27. 2. 2012

28. Aktualizováno kdy

5. 3. 2015

30. Poznámka

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon