Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Vznik mimořádné události typu: chemický nebo radiační poplach

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ochr-002

04. Základní informace

Varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím vzniku mimořádné události pomocí sirén varovným signálem „Všeobecná výstraha“.

Signál: Kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund. Signál může zaznít třikrát po sobě v přibližně půl hodinových intervalech. U elektronických sirén je tón výstrahy doplněn mluveným slovem: „Chemický poplach“ nebo „Radiační poplach“ Následná informace pro obyvatelstvo se provede hromadnými sdělovacími prostředky – český rozhlas Olomouc, regionální televize a dále rozhlasovými vozy PČR, MP a HZS, elektronickými sirénami s mluveným slovem a vyhláškami obyvatelstvu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Složky Integrovaného záchranného systému

06. Podmínky a postup řešení

Zachovat klid, ukrýt se, uzavřít okna a dveře, vypnout klimatizaci a ventilaci, zapnout rádio nebo televizi. U vyhlášeného „Chemického poplachu“ se nezdržovat ve sklepních prostorách, protože většina nebezpečných chemických látek je těžší než vzduch a hrozí nebezpečí vytěsnění vzduchu ze sklepních prostor.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Je–li občan doma, pustí si rozhlas nebo televizi a vyčká dalších pokynů.Je-li na ulici, snaží se ukrýt v nejbližší budově. Cítí li zápach, přitiskne si na nos a ústa provizorní "filtr" – kapesník, rukáv a podobně, dle momentálních možností. Zasažené místo se snaží opustit kolmo na směr větru. V místnosti zavře okna a vypne klimatizaci a ventilaci. Pokud to situace umožňuje, okna utěsní, stejně tak i případnou mezeru pode dveřmi. Pomůže spoluobčanům, kteří pomoc potřebují. A stále zachovává klid!

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouc, odbor ochrany
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Městská policie
Jednotky sboru dobrovolných hasičů
a další orgány státní správy.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Aktuální informace o mimořádných událostech jsou zveřejňovány především na internetových stránkách města www.olomouc.eu, dále prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (Český rozhlas Olomouc, další regionální rozhlasové stanice, městský televizní infokanál) světelných tabulí a rozhlasových vozů. V městských částech lze využít místního rozhlasu (pokud jsou jimi vybaveny)

Doplňující informace je možno získat na telefonních číslech:

  • 588 488 521 (odbor ochrany, sekretariát),
  • 585 513 211 (ostraha radnice),
  • 585 513 385 a 392 (infocentrum v podloubí radnice),
  • 585 209 540 (dispečink městské policie).

Při mimořádných událostech velkého rozsahu jsou k dispozici také bezplatné telefonní linky:800 900 650,800 900 655, 800 655 630, 800 900 680, vitríny komisí městských částí, výlepové plochy, autobusové zastávky, dopravní prostředky a informační elektronické tabule MHD. Hlášení v ohrožených oblastech mohou být prováděna také rozhlasovými vozy a megafony zásahových složek.

Co dělat při mimořádné události

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

V případě vyhlášení evakuace, evakuační zavazadlo.

11. Formuláře

Formuláře nejsou stanoveny.

12. Správní a jiné poplatky

Poplatky nejsou stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

14. Další účastníci

Ostatní složky IZS.

15. Návazné činnosti

Činnosti budou určeny dle rozsahu události a konkrétní situace.

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění
  • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění

18. Související právní předpisy

Nejsou podstatné pro informování obyvatel

19. Opravné prostředky

Opravné prostředky se neuplatňují

20. Sankce

Sankce se neuplatňují

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

27. 2. 2012

28. Aktualizováno kdy

5. 3. 2015

30. Poznámka

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon