Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Vyjádření k záplavovému území

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ochr-011

04. Základní informace

Poskytnutí informace zda se pozemková nebo stavební parcela nachází v záplavovém území města Olomouce.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Každá fyzická osoba, fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba.

06. Podmínky a postup řešení

Zpracovat písemnou žádost ve které bude uvedeno jméno, příjmení a bydliště žadatele včetně telefonického kontaktu dále číslo dotčené stavební resp. pozemkové parcely a katastrální území. V žádosti rovněž uvést za jakým účelem je informace požadována.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti.

08. Dotčené instituce

Statutární město Olomouc, odbor ochrany

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Statutární město Olomouc, odbor ochrany, Palackého 1198/14, 779 00 Olomouc

Úřední dny:
pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý, čtvrtek, pátek: po telefonické dohodě

  • Ing. Aleš Vysloužil – tel.: 588 488 530
  • Ing. Josef Faltys – tel. 588 488 534

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatku.

13. Lhůty pro vyřízení

Po podání žádosti bude vydáno vyjádření k záplavovému území bez zbytečného odkladu.

16. Možnost řešit elektronicky

17. Právní předpisy

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách.

20. Sankce

Nejsou stanoveny.

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

11. 3. 2015

28. Aktualizováno kdy

14. 9. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon