Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Uznání profesní způsobilosti řidiče a Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-ER-007

04. Základní informace

a) Žádost o uznání profesní způsobilosti řidiče
b) Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Člen státu EU, který má na území ČR trvalý, nebo přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce – obvyklé bydliště, nebo člen jiného státu a vykonává závislou práci u zaměstnavatele usazeného na území ČR, nebo podniká na území ČR.
a) je držitelem českého řidičského průkazu
b) je držitelem řidičského průkazu evropského společenství nebo jiného cizího státu

06. Podmínky a postup řešení

Žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupin vozidel C1,C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

a) Podání žádosti o uznání profesní způsobilost a žádosti o vydání řidičského průkazu. Žádost o vydání řidičského průkazu vytiskne pracovník na přepážce.
b) Podání žádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti vytiskne pracovník na přepážce.

08. Dotčené instituce

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností (206 obecních úřadů).

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor agend řidičů a motorových vozidel, oddělení evidence řidičů, Vejdovského 2, 2. patro. Tel. 585 513 767, 585 513 723, 585 513 724.

ÚŘEDNÍ HODINY
Evidence řidičů

Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.
Úterý: 8:00 - 12:00 hod.
13:00 - 15:30 hod.
Středa: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 hod.
13:00 - 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

a) Žádost o uznání profesní způsobilosti.
b) Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti – vytiskne pracovník na přepážce.

Pro oba případy - platný doklad totožnosti, řidičský průkaz (skupiny řidičské oprávnění C1, C1+E, C, CE, D, DE, D1, D1+E), doklad o úspěšně vykonané zkoušce v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo doklad o podrobení se výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu, nebo doklad o absolvování 35 hodin školení.

11. Formuláře

a) Žádost o vydání řidičského průkazu (záznam profesní způsobilosti je zapsán do řidičského průkazu) vytiskne pracovník na přepážce. Žádost o uznání profesní způsobilosti. Dostupné na oddělení evidence řidičů.

b) Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče je jedinečná tudíž není dostupná v elektronické podobě. Tiskne ji pracovník na přepážce.

12. Správní a jiné poplatky

Uznání profesní způsobilosti řidiče – správní poplatek je 200 Kč, pokud je požadováno vyřízení žádosti do 5 pracovních dnů, správní poplatek je 700 Kč.
Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče – správní poplatek je 200 Kč.
Správní poplatky se hradí na pokladně úřadu, Vejdovského č. 2, Olomouc.

13. Lhůty pro vyřízení

20 dnů, nebo na osobní žádost ve zkráceném termínu do 5 pracovních dnů
b) 20 dnů

16. Možnost řešit elektronicky

Nelze využít elektronické podání.

17. Právní předpisy

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

23. Alternativní zdroj

25. Zodpovědný útvar

odbor agendy řidičů a motorových vozidel, oddělení evidence řidičů, Vejdovského č. 2, Olomouc.

26. Zodpovědná osoba

Regina Valinčič, tel. 585 513 721

27. Platnost od

13. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

11. 5. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu