Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-ER-006

04. Základní informace

Mezinárodní řidičské průkazy: podle Mezinárodní úmluvy o silničním provozu Vídeň 1968 (Vídeň), podle Mezinárodní úmluvy o silničním provozu Ženeva 1949 (Ženeva). Vydání mezinárodního řidičského průkazu - „Ženeva“ platnost 1 rok, „Vídeň“ platnost 3 roky.

Informace o tom, který typ Mezinárodního řidičského průkazu budete potřebovat vystavit v souvislosti se svou cestou do zahraničí zjistíte na: http://www.unece.org

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Držitel řidičského oprávnění.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu.

08. Dotčené instituce

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností (206 obecních úřadů).

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor agend řidičů a motorových vozidel, oddělení evidence řidičů, Vejdovského 2, 2. patro. Tel. 585 513 719, 585 513 721, 585 513 724.

ÚŘEDNÍ HODINY
Evidence řidičů

Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.
Úterý: 8:00 - 12:00 hod.
13:00 - 15:30 hod.
Středa: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 hod.
13:00 - 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vyplněná a osobně žadatelem podepsaná žádost, 1x foto (3,5x4,5 cm) odpovídající současné podobě žadatele, platný doklad totožnosti, platný řidičský průkaz nebo platný řidičský průkaz žadatele vydaný cizím státem.

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatek je 50 Kč. Hradí se na pokladně úřadu, Vejdovského č. 2, Olomouc.

13. Lhůty pro vyřízení

Na počkání.

15. Návazné činnosti

Osobní převzetí žadatele.

16. Možnost řešit elektronicky

Nelze využít elektronické podání.

17. Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

22. Další informace

Převzít mezinárodní řidičský průkaz musí žadatel osobně.

23. Alternativní zdroj

25. Zodpovědný útvar

odbor agendy řidičů a motorových vozidel, oddělení evidence řidičů, Vejdovského č. 2, Olomouc.

26. Zodpovědná osoba

Regina Valinčič, tel. 585 513 721

27. Platnost od

13. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

11. 5. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu