Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Odečet 3 bodů z bodového hodnocení – školení bezpečné jízdy

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-ER-004

04. Základní informace

Odečet 3 bodů z bodového hodnocení řidiče.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Písemná žádost podána řidičem.

06. Podmínky a postup řešení

Řidič nemá ke dni ukončení školení bezpečné jízdy v registru řidičů, zaznamenáno více než 10 bodů za přestupek, nebo přečin (trestná čin). Přestupek nebo přečin (trestná čin) musí být ohodnocen méně než 6-ti body (max. tedy 5 body).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Žádost se může podat 1x za kalendářní rok.

08. Dotčené instituce

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého dotčené osoby.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor agend řidičů a motorových vozidel, oddělení evidence řidičů, Vejdovského 2, 2. patro. Tel. 585 513 767, 585 513 723, 585 513 724.

ÚŘEDNÍ HODINY
Evidence řidičů

Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.
Úterý: 8:00 - 12:00 hod.
13:00 - 15:30 hod.
Středa: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 hod.
13:00 - 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Osobním podání žádosti, platný doklad totožnosti, vyplněná žádost o odečet tří bodů, potvrzení o ukončení školení bezpečné jízdy, ne starší 1 měsíc od podání žádosti.

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatku.

13. Lhůty pro vyřízení

Do tří pracovních dnů (při splnění podmínek je odečet proveden okamžitě). Odečet tří bodů se neoznamuje.

16. Možnost řešit elektronicky

Lze využít elektronické podání s podmínkou splnění zaručeného elektronického podpisu
Datová schránka ID: kazbzri

17. Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

22. Další informace

Při nesplnění podmínek je vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti a odečet se neprovede.

23. Alternativní zdroj

24. Související situace

Stav bodového hodnocení zjistí řidič na příslušném obecním úřadě podle místa trvalého pobytu žadatele, nebo na czech-pointu v rámci celé ČR na základě písemné žádosti. Odečet tří bodů se neoznamuje.

25. Zodpovědný útvar

Oddělení evidence řidičů, Vejdovského č. 2, Olomouc.

26. Zodpovědná osoba

Regina Valinčič, tel. 585 513 721

27. Platnost od

12. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

11. 5. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu