Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Poskytnutí pobytové sociální služby v Domově pro ženy a matky s dětmi

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oss-006

04. Základní informace

Statutární město Olomouc poskytuje pobytovou sociální službu „azylové domy“ pro cílovou skupinu žen a matek s nezletilými dětmi.

Posláním Domova pro ženy a matky s dětmi je poskytnout podporu ženám, matkám s nezletilými dětmi a těhotným ženám starším 18 let, které se ocitnou v mimořádně obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení či jsou ohroženy domácím násilím. Tím město pomáhá bránit jejich sociálnímu vyloučení nebo ponižování jejich lidské důstojnosti.

Domov pro ženy a matky s dětmi má dvě pracoviště – Holečkova 7, Olomouc (městská část Povel) a Sokolská 50, Olomouc (centrum města).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ženy - matky s nezletilými dětmi a těhotné ženy starší 18 let, které jsou svéprávné v rozsahu potřebném k uplatnění žádosti. Jinak je vyžadováno zastoupení opatrovníkem.

06. Podmínky a postup řešení

Ubytování je poskytováno obětem domácího násilí, osobám v krizi, rodiny s dítětem/dětmi. Podmínkou je podání žádosti o poskytnutí sociálních služeb a potvrzení ošetřujícího lékaře na předepsaném formuláři a volná ubytovací kapacita v zařízení.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Kontaktovat sociální službu (osobně, písemně, telefonicky, e-mailem), podat žádost a následně se osobně dostavit k projednání žádosti.

08. Dotčené instituce

Domov pro ženy a matky s dětmi, e-mail: [email protected]
pracoviště I: Holečkova 7, Olomouc, tel.: 585 419 736
pracoviště II: Sokolská 50, Olomouc, tel.: 585 221 648

PRACOVNÍ DOBA SLUŽBY
Po - Ne 0:00 – 24:00

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí,
Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Domov pro ženy a matky s dětmi, e-mail: [email protected]
pracoviště I: Holečkova 7, Olomouc, tel.: 585 419 736
pracoviště II: Sokolská 50, Olomouc, tel.: 585 221 648

Životní situaci lze řešit se sociálním pracovníkem Domova pro ženy a matky s dětmi.
Sociální služby jsou na obou pracovištích poskytovány nepřetržitě.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Občanský průkaz

12. Správní a jiné poplatky

počet osob 1 den 1 měsíc
1 osoba 100,- 3 000,-
1 osoba + 1 dítě 130,- 3 900,-
1 osoba + 2 děti 160,- 4 800,-
1 osoba + 3 děti 190,- 5 700,-
1 osoba + 4 děti 220,- 6 600,-
1 osoba + 5 a více dětí 250,- 7 500,-

Poplatek za ubytování lze uhradit v hotovosti na pracovištích Domu pro ženy a matky s dětmi, nebo převodem na bankovní účet statutárního města Olomouce.

13. Lhůty pro vyřízení

Rychlost přijetí do zařízení závisí na naplněnosti jeho kapacity a pořadí jednotlivých žádostí.

14. Další účastníci

Rodinní příslušníci, děti, partneři.

15. Návazné činnosti

Podepsání smlouvy o poskytování sociálních služeb a dodržování smluvních ustanovení.

16. Možnost řešit elektronicky

Žádost lze podat prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: [email protected].

17. Právní předpisy

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

18. Související právní předpisy

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Každý klient má právo na podávání stížností. S postupem podávání a vyřizování stížností je klient seznámen před a při uzavírání Smlouvy o poskytování sociální služby pracovníkem zajišťujícím proces informování zájemce o sociální službě a proces uzavírání smlouvy.

20. Sankce

Ústní upozornění na porušení pravidel, písemné upozornění na porušení pravidel a na možnost výpovědi smlouvy ze strany poskytovatele při dalším porušení pravidel, výzva klientovi k opuštění budovy zařízení, výpověď smlouvy ze strany poskytovatele.

22. Další informace

a

Domov pro ženy a matky s dětmi vznikl v roce 2000 jako zařízení statutárního města Olomouce. Organizačně je začleněn do oddělení správy městských sociálních zařízení odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce. Sociální služba je zaregistrována u Krajského úřadu Olomouckého kraje v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: služby sociální intervence – azylové domy, identifikátor 4245948.

Domov pro ženy a matky s dětmi má dvě pracoviště. Pracoviště Holečkova 7, Olomouc je jednopatrová panelová budova v panelové zástavbě v městské části Povel. Pozemek okolo budovy je oplocen, součástí budovy je terasa a zahrada s pískovištěm. Zařízení je v dosahu městské hromadné dopravy, v jeho okolí se nachází školka, škola, supermarket.

Pracoviště Sokolská 50, Olomouc je dvoupodlažní budova v městské zástavbě v centru města, součástí je zahrada s pískovištěm. Zařízení je v dosahu městské hromadné dopravy, v jeho okolí se nachází školka, škola, supermarket.

24. Související situace

  • Poradenství a pomoc osobám v hmotné nouzi
  • Poradenství a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením (kurátor pro dospělé)

25. Zodpovědný útvar

Odbor sociálních věcí

26. Zodpovědná osoba

  • Mgr. Yvona Kubjátová, vedoucí oddělení správy městských sociálních zařízení
  • Mgr. Roman Trčka, vedoucí sociální služby Domov pro ženy a matky s dětmi

27. Platnost od

16. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

16. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon