Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Závady a údržba pozemních komunikací a jejich součástí

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

odur-001

04. Základní informace

Závady a údržba pozemních komunikací ve vlastnictví statutárního města Olomouce, které se dělí do dvou kategorií:

  • Místní komunikace – jedná se o veřejně přístupné pozemní komunikace na území města Olomouce, které slouží převážně k místní dopravě na území obce (mimo průjezdních úseků silnic I., II. a III. třídy). Všechny procesy, týkající se místních komunikací upravuje zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláška č.104/1997 Sb.
  • Účelové komunikace – jedná se o veřejně přístupné komunikace, které jsou součástí pozemku ve vlastnictví statutárního města Olomouce, a jejich povrch není vždy zpevněný. Jsou to např. lesní a polní cesty, areálové komunikace, atp.

06. Podmínky a postup řešení

Písemným nebo telefonickým oznámením vlastníku nebo správci pozemní komunikace, popř. osobní návštěvou na magistrátu města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení majetkové správy a údržby komunikací. Oznámení je možno poslat i elektronicky.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemně, e-mailem, telefonicky, osobně.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení majetkové správy a údržby komunikací, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc
Pozemní komunikace: kontaktní osoba – Jaroslav Šulc, tel: 588 488 257
Mosty, lávky, podchody: kontaktní osoba – Zdenka Fialová, tel. 588 488 453

Technické služby města Olomouce, a.s. - dispečink
e-mail [email protected]
Tel. 585 700 047 (v pracovních dnech od 7.00 do 14.00 hod)
Tel.: 605 201 686 (ve dnech pracovního klidu a v pracovní dny nepřetržitá služba)

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení majetkové správy a údržby komunikací

27. Platnost od

15. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

30. 9. 2021

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu