Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Zařazení projektu do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc a IPRM Revitalizace a regenerace sídliště

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oep-002

04. Základní informace

Integrovaný plán rozvoje města představuje jeden z programových dokumentů města, který umožňuje čerpání ze strukturálních fondů EU. Projekty žádající o podporu z některého z tematických operačních programů mohou být v případě souladu s IPRM do něj zařazeny, čímž získávají nárok na 10% bonifikaci v rámci hodnocení projektu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o zařazení projektu do IPRM mohou podat:

 • V případě IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
  • základní a mateřské školy
  • střední školy, vysoké školy
  • neziskové organizace v oblasti vzdělávání
  • neziskové organizace v oblasti vědy a výzkumu
  • podnikatelské subjekty v oblasti vzdělávání
  • podnikatelské subjekty v oblasti vědy a výzkumu
 • V případě IPRM Revitalizace a regenerace sídliště
  • podporované subjekty dle příslušné výzvy tematického operačního programu

06. Podmínky a postup řešení

Žadatel musí být jedním z oprávněných žadatelů uvedených bodu 5, projekt musí být financován z některého z podporovaných operačních programů (viz bod 22), dopad projektu musí být na území města Olomouce / v zóně IPRM, projekt musí být v souladu s některou z podporovaných aktivit IPRM (viz bod 22).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Žádost o zařazení projektu do IPRM je možné podat e-mailem na příslušném formuláři (viz bod 11) manažerovi IPRM (viz bod 9).

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce – odbor evropských projektů – oddělení integrovaných plánů rozvoje města

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Barvířská 1, Olomouc
Mgr. Roman Válek (IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc)
Ing. Zuzana Kalivodová (IPRM Revitalizace a regenerace sídliště)
Pondělí, středa – 8:00-12:00, 13:00-15:30
Úterý, čtvrtek – 8:00-12:00
Nejlépe po předchozí domluvě

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vyplněný formulář zařazení projektu do IPRM – viz bod 11

11. Formuláře

Formulář žádosti o zařazení projektu do IPRM je k dispozici na adrese:
IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
IPRM Revitalizace a regenerace sídliště

12. Správní a jiné poplatky

Podání žádosti není zpoplatněno.

13. Lhůty pro vyřízení

Zařazení projektu do IPRM je vázáno na jeho schválení v Radě města Olomouce, proto se lhůta pro vyřízení žádosti odvíjí od termínů zasedání Rady a dále nutnosti přípravy podkladů pro jednání v cca týdenním předstihu.

14. Další účastníci

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, řídicí orgány tematických operačních programů

15. Návazné činnosti

Po schválení zařazení projektu do IPRM v Radě města Olomouce žadatel zašle manažerovi IPRM formulář „Potvrzení o zařazení projektu do IPRM“, který je přílohou výzvy příslušného tematického operačního programu. Toto Potvrzení následně bude podepsáno statutárním zástupcem a předáno zpět žadateli. Potvrzení bude vydáno pouze na takový název projektu a žadatele, který byl uveden ve formuláři dle bodu 11 a takto byl schválen v Radě města Olomouce.

21. Často kladené dotazy

22. Další informace

Kompletní dokument IPRM včetně popisu jednotlivých aktivit je k dispozici na adresách:
IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
IPRM Revitalizace a regenerace sídliště

Projekty je možné zařadit do následujících aktivit IPRM:

 • V případě IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
  • 2.1.2 Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání
  • 3.1.1 Rozvoj infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace
  • 3.1.2 Rozšíření nabídky výukových programů pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací
 • V případě IPRM Revitalizace a regenerace sídliště
  • 3.1 Sociální integrace, podpora vzdělávání a zaměstnanosti, rozvoj související infrastruktury

Podporované tematické operační programy jsou:

 • V případě IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
  • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • OP Lidské zdroje a zaměstnanost
  • OP Výzkum a vývoj pro inovace
  • OP Podnikání a inovace
 • V případě IPRM Revitalizace a regenerace sídliště
  • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • OP Lidské zdroje a zaměstnanost
  • ROP Střední Morava

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, odbor evropských projektů, oddělení integrovaných plánů rozvoje města

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Roman Válek (IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc)
e-mail: , tel.: 588 487 611, mobil: 731 675 921

Ing. Zuzana Kalivodová (IPRM Revitalizace a regenerace sídliště)
e-mail: , tel: 588 487 605, mobil: 734 351 240

27. Platnost od

10. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

10. 12. 2010

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu