Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Pojistná událost - náhrada škody ( např. pád stromu na majetek třetích osob)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

omaj-2020-01

04. Základní informace

Jedná se o agendu týkající se žádosti o náhradu škody, která vznikne právnické nebo fyzické osobě a která je uplatňována z pojištění odpovědnosti města.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Právnická nebo fyzická osoba.

06. Podmínky a postup řešení

Podáním písemné nebo elektronické žádosti o oznámení náhrady škody, s popisem místa škody (plánek se zakreslením místa, kde ke škodě došlo, případná fotodokumentace), dále doplnit případné svědky (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail), popis škody na majetku apod. Následně žádost o oznámení náhrady škody bude prostřednictvím makléře předána k vyřízení pojišťovně.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné nebo elektronické žádosti o oznámení náhrady škody.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, odpovědný referent JUDr. Jitka Slouková, tel. 588 488 295, 724 046 925. Žádost lze řešit v úředních hodinách Magistrátu města Olomouce.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vyplněnou žádost o oznámení náhrady škody.

11. Formuláře

Žádost lze podat volnou formou.

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatku.

13. Lhůty pro vyřízení

Pojišťovna má na vyřízení 3 měsíce od nahlášení škodní události.

14. Další účastníci

Svědci mohou být pojišťovnou požádáni o podání svědecké výpovědi.

15. Návazné činnosti

V případě nutnosti doložení dalších potřebných dokladů bude žadatel vyzván k doplnění buď písemně nebo telefonicky.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu: [email protected], nebo zasláním do datové schránky - ID: kazbzri.

17. Právní předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Nejsou

20. Sankce

Nejsou

25. Zodpovědný útvar

Odbor majetkoprávní, oddělení smluvních vztahů.

26. Zodpovědná osoba

27. Platnost od

13. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon