Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Vyhledání dokladů z archivu pro pracovníky ve školství

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OSKOL-001

04. Základní informace

Dohledání dokladů z dokumentace archivu, kterou odbor školství Magistrátu města Olomouce převzal od Školského úřadu Olomouc, Wellnerova 25.

Jedná se o:

  • mzdové listy
  • pracovní smlouvy
  • další dokumenty, které slouží jako podklad k zápočtu za uvedené období

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občané, kteří pracovali v působnosti Školského úřadu Olomouc nebo dříve Okresního národního výboru Olomouc, případně ČSSZ nebo škola - příspěvková organizace, u níž byl občan zaměstnán.

06. Podmínky a postup řešení

O dokumenty žádají občané, kteří pracovali v působnosti Školského úřadu Olomouc nebo dříve Okresního národního výboru Olomouc, případně ČSSZ nebo škola - příspěvková organizace školy, u níž byl občan zaměstnán.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Oprávnění žadatelé osobní návštěvou pracovnice odboru školství, telefonicky nebo e-mailem, případně prostřednictvím datové schránky.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce – odbor školství

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor školství, Olomouci, Palackého 14, budova Namiro, kancelář 3/376.
Vyřizuje: Milada Šabatová
telefon: 588 488 577

Záležitosti jsou vyřizovány průběžně.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Občanský průkaz.

11. Formuláře

Formuláře nejsou požadovány.

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatků.

13. Lhůty pro vyřízení

Dle dohody se žadatelem (obecně 30 dnů).

15. Návazné činnosti

Vzájemná spolupráce žadatele a instituce při doplnění potřebných údajů.

16. Možnost řešit elektronicky

E-mail adresa:
Datová schránka ID: kazbzri

17. Právní předpisy

  • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění,
  • vnitřní předpisy a dokumenty MMOl

19. Opravné prostředky

Při řešení této životní situace se neuplatňují zákonné opravné prostředky, pouze u odpovědné pracovnice odboru školství se řeší spíše organizační záležitosti k vyřízení žádostí. Jedná se např. o další doplnění požadované dokumentace, upřesnění údajů k vyhledávání apod.

24. Související situace

Řešení vždy ve spolupráci s odborem školství Magistrátu města Olomouce.

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, odbor školství

26. Zodpovědná osoba

Milada Šabatová, tel: 588 488 577

27. Platnost od

1. 1. 2020

28. Aktualizováno kdy

27. 10. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu