Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Obecné informace « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Výpůjčka vysoušečů a topidel

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ochr-009

04. Základní informace

Nenároková pomoc občanům statutárního města Olomouce při odstraňování následků mimořádných událostí. Přístroje jsou zapůjčovány na dobu 2 týdny.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občané, kteří mají trvalé bydliště na území statutárního města Olomouce.

06. Podmínky a postup řešení

Podání písemné žádosti (viz formulář). Na základě posouzení žádosti, může být smlouva o výpůjčce uzavřena. Na uzavření smlouvy není právní nárok, záleží na aktuální situaci ve městě a místních podmínkách a potřebnosti žadatele.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o uzavření smlouvy o výpůjčce.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor ochrany, oddělení havarijního plánování a ochrany obyvatel, adresa: Palackého 14, Olomouc, e-mail:

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Kateřina Spurná - tel: 588 488 533, 604 225 663

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Občanský průkaz. Žadatel může předložit fotodokumentaci, příp. jiné vhodné podklady.

12. Správní a jiné poplatky

Poplatky nejsou stanoveny. Výpůjčka je bezplatná.
Před vrácením přístroje je vypůjčitel na základě uzavřené smlouvy povinen zajistit na vlastní náklady elektrorevizi přístroje, která bude doložena spolu s vráceným přístrojem.

13. Lhůty pro vyřízení

Po podání žádosti bude o uzavření nebo neuzavření smlouvy o výpůjčce rozhodnuto bez zbytečného odkladu.
Přístroje jsou zapůjčovány na dobu 2 týdny.

17. Právní předpisy

Zákon č.128/2000 Sb., obcích; zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

20. Sankce

Vypůjčitel nese odpovědnost za vzniklé škody pokud byly přístroje používány v rozporu se smlouvou o výpůjčce (viz vzor smlouvy).

25. Zodpovědný útvar

Odbor ochrany MMOl - oddělení havarijního plánování a ochrany obyvatel.

26. Zodpovědná osoba

Oddělení havarijního plánování a ochrany obyvatel:


Kateřina Spurná - tel: 588 488 533, 604 225 663

27. Platnost od

6. 2. 2013

28. Aktualizováno kdy

22. 8. 2019

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu