Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Pozemní komunikace - uzavírky, objížďky

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

os-026

04. Základní informace

Jedná se o omezení obecného užívání sil. II. nebo III. třídy, místní nebo veřejně přístupné účelové komunikace uzavírkami a objížďkami.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • Fyzická nebo právnická osoba, příp. její zplnomocněný zástupce
 • U uzavírek komunikací z důvodu provádění stavebních prací by měl předkládat žádost zhotovitel nebo osoba jím pověřená

06. Podmínky a postup řešení

 • Podání vyplněné žádosti o povolení uzavírky (zároveň musí být podána žádost o stanovení dopravního značení a příp. i o povolení zvláštního užívání v souvislosti s omezením provozu na komunikaci)
 • Vyjádření příslušného orgánu Policie ČR – DI k návrhu přechodného dopravního značení
 • Situační plánek ověřený Policií ČR – DI
 • Stanovisko vlastníka komunikace k navrhované uzavírce a objížďce
 • Vyjádření obcí, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka
 • Harmonogram prací u úplných uzavírek delších než 3 dny z důvodu provádění stavebních prací
 • Souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové hromadné dopravy osob
  • u zastávek na území města Olomouce provozovaných DPmO, a.s. – MmOl OS OPK, p. Pavliš
  • u ostatních zastávek provozovaných mimo území Olomouce – Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství – p. Fiala

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady (formulář lze stáhnout)

Návrh je možné podat:

 • nejlépe osobně u příslušného pracovníka odd.státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru - Hynaisova 10, Olomouc
  pondělí, středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.,
  v ostatní dny po předchozí (telefonické, e-mailové) dohodě
 • zaslat poštou na adresu zdejšího magistrátu - Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
 • podat osobně na sekretariátě odd.státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru č.dv. 2.12 - Hynaisova 10, Olomouc
 • podat osobně na obslužném pracovišti stavebního odboru magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc – přízemí,
Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
 • podat osobně na sekretariátě stavebního odboru č. dv. 2.37 - Hynaisova 10, Olomouc
 • podat osobně na hlavní podatelně magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Úřední dny:

 • pondělí a středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
 • úterý, čtvrtek, pátek - po (telefonické, e-mailové) dohodě


MMOl, Hynaisova 10, Olomouc -> 2. patro -> dv. 2.10


MMOl, Hynaisova 10, Olomouc -> 2. patro -> dv. 2.10

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • vyplněnou žádost
 • při osobním podání doklad totožnosti podatele žádosti
 • v případě zastupování plnou moc
 • podnikatelé, organizace platný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (i kopie) k nahlédnutí
 • situaci se zákresem místa navrhované uzavírky
 • vyjádření příslušného orgánu Policie ČR – DI k návrhu přechodného dopravního značení
 • situační plánek ověřený Policií ČR – DI
 • stanovisko vlastníka komunikace k navrhované uzavírce a objížďce
 • vyjádření obcí, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka a navržena objížďka
 • harmonogram prací u úplných uzavírek delších než 3 dny z důvodu provádění stavebních prací
 • souhlas dotčeného dopravního úřadu pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové hromadné dopravy osob
  • u zastávek na území města Olomouce provozovaných DPmO, a.s. – MmOl OS OPK, p. Pavliš
  • u ostatních zastávek provozovaných mimo území Olomouce – Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství – p. Fiala

11. Formuláře

Použití formuláře není povinné, ale žádost by měla obsahovat všechny náležitosti v něm uvedené

 • Formulář žádosti lze obdržet na obslužném pracovišti stavebního odboru Magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc,
 • na odd. státní správy na úseku pozemních komunikací Magistrátu – Hynaisova 10, Olomouc
 • nebo stáhnout Příloha: Žádost o povolení úplné/částečné uzavírky

12. Správní a jiné poplatky

Není zpoplatněno

13. Lhůty pro vyřízení

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 30 dnů od podání návrhu
 • ve složitějších případech do 60 dnů.

14. Další účastníci

 • vlastníci dotčených komunikací
 • dotčené obce
 • příslušný orgán policie ČR (Policie ČR, dopravní inspektorát Olomouc)
 • provozovatel dráhy

17. Právní předpisy

 • zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška číslo 104/19990 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím odd.státní správy na úseku pozemních komunikací Magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc

20. Sankce

 • fyzická osoba - pokuta do výše 500 000,- Kč (§ 42a, odstavec 1, písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
 • právnická osoba - pokuta do výše 500 000,- Kč (§ 42b, odstavec 1, písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

19. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

12. 5. 2016

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu