Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

 

Fauna

 

Ovzduší

 

Vodní hospodářství

 

Flora

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Jedná se o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které se vydává podle § 8 zák.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Povolení ke kácení lze vydat jen ze závažných důvodů. Nejčastěji se o kácení žádá z důvodu nové výstavby, nebo proto že vzrostlé stromy prokazatelně poškozují stavební objekty, nebo zastiňují přilehlé místnosti. Pokud se jedná o výchovnou probírku, popř. o oprávnění podle zvláštního zákona, vyřizuje se žádost v režimu „oznámení“ což znamená, že se úřadu doloží tytéž údaje jako při standardní žádosti, ale neukládá se povinnost náhradní výsadby. Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí se vydává závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, které vyhotoví orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.
 

Odpady

Kudy dál

  • použijte vyhledávač výše
  • nebo vyberte jinou oblast životních situací

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu