Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Pozemní komunikace - stanovení dopravního značení

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

os-023

04. Základní informace

Jde o místní (trvalou) nebo přechodnou (dočasnou, např. značení při výkopových pracích) úpravu dopravního značení na pozemních komunikacích - silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích. Na veřejně přístupných účelových komunikacích vydáme jako příslušný silniční správní úřad rozhodnutí o souhlasu s navrženou úpravou a značení si stanoví vlastník příslušné komunikace.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, příp. její zplnomocněný zástupce

06. Podmínky a postup řešení

 • Vyplněná žádost o stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Písemné vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky
 • Situace se zákresem navrhovaného dopravního značení opatřená razítkem Policie České republiky
 • U místní (trvalé) úpravy písemné vyjádření vlastníka dotčené pozemní komunikace

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady (formulář lze stáhnout)

Návrh je možné podat:

 • nejlépe osobně u příslušného pracovníka odd.státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru - Hynaisova 10, Olomouc
  pondělí, středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.,
  v ostatní dny po předchozí (telefonické, e-mailové) dohodě
 • zaslat poštou na adresu zdejšího magistrátu - Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
 • podat osobně na sekretariátě odd.státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru č.dv. 2.12 - Hynaisova 10, Olomouc
 • podat osobně na obslužném pracovišti stavebního odboru magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc – přízemí,
Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
 • podat osobně na sekretariátě stavebního odboru č. dv. 2.37 - Hynaisova 10, Olomouc
 • podat osobně na hlavní podatelně magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Úřední dny:

 • pondělí a středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
 • úterý, čtvrtek, pátek - po (telefonické, e-mailové) dohodě


MMOl, Hynaisova 10, Olomouc -> 2. patro -> dv. 2.10


MMOl, Hynaisova 10, Olomouc -> 2. patro -> dv. 2.10

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • vyplněnou žádost
 • při osobním podání doklad totožnosti podatele žádosti
 • v případě zastupování plnou moc
 • podnikatelé, organizace platný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (i kopie) k nahlédnutí
 • Předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky
 • Situaci se zákresem navrhovaného dopravního značení opatřenou razítkem Policie České republiky
 • Vyjádření vlastníka dotčené komunikace (pouze u místní úpravy)

11. Formuláře

Použití formuláře není povinné, ale žádost by měla obsahovat všechny náležitosti v něm uvedené

12. Správní a jiné poplatky

Řízení není zpoplatněno

13. Lhůty pro vyřízení

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 30 dnů od podání návrhu
 • ve složitějších případech do 60 dnů.

14. Další účastníci

 • Policie České republiky
 • Vlastník dotčené pozemní komunikace:
  • místní komunikace na území města Olomouce – odbor dopravy MMOl
  • místní komunikace obcí – příslušná obec
  • sil. II. a III. tř. – Správa silnic Olomouckého kraje

17. Právní předpisy

Zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím odd.státní správy na úseku pozemních komunikací Magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc

20. Sankce

 • fyzická osoba - pokuta do výše 300 000,- Kč (§ 42a, odstavec 1, písmeno h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
 • právnická osoba - pokuta do výše 300 000,- Kč (§ 42b, odstavec 1, písmeno h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

19. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

11. 5. 2018

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu