Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Doklady osobní « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Hledat v životních situacích:

Žádost o vydání řidičského průkazu

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-ER-010

04. Základní informace

Výměna, změna, ukončení platnosti řidičského průkazu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Držitel řidičského oprávnění.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání žádosti o vydání řidičského průkazu. Žádost vytiskne pracovník na přepážce.

08. Dotčené instituce

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého pobytu držitele řidičského oprávnění.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor agend řidičů a motorových vozidel, oddělení evidence řidičů, Vejdovského 2., 2. patro. Tel. 585 513 721, 585 513 722, 585 513 734

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

1x foto (3,5x4,5 cm) odpovídající současné podobě žadatele, platný doklad totožnosti, řidičský průkaz.

11. Formuláře

Žádost o vydání řidičského průkazu vytiskne pracovník na přepážce. Vytištěnou žádost žadatel po kontrole stvrzuje svým podpisem.

12. Správní a jiné poplatky

Při změně údajů v řidičském průkazu je správní poplatek 50 Kč, pokud je požadováno vyřízení žádosti do 5 pracovních dnů, správní poplatek je 500 Kč.
Hradí se na pokladně úřadu, Vejdovského č. 2, Olomouc.

13. Lhůty pro vyřízení

20 dnů nebo na žádost 5 pracovních dnů.

16. Možnost řešit elektronicky

17. Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

Vyhl. MD ČR č. 31/2001, kterou se provádí z.č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

20. Sankce

Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

22. Další informace

Převzít řidičský průkaz může zmocněnec na základě ověřené plné moci, nebo řidič osobně po předložení platného dokladu totožnosti a odevzdání stávajícího řidičského průkazu.

23. Alternativní zdroj

Ministerstvo dopravy ČR

25. Zodpovědný útvar

odbor agendy řidičů a motorových vozidel, oddělení evidence řidičů, Vejdovského č. 2, Olomouc.

26. Zodpovědná osoba

Regina Valinčič, tel. 585 513 721

27. Platnost od

10. 4. 2013

28. Aktualizováno kdy

5. 10. 2016

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu