Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Stavební úřad « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Úprava práv a povinností rodičů k nezletilým dětem

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

osp-04rod

04. Základní informace

Úprava poměrů k nezletilým dětem, předrozovodové a porozovodové uspořádání poměrů nezletilých dětí

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte popř. dítě samo, či jiné osoby, které mohou podat informace týkající se konkrétního případu

06. Podmínky a postup řešení

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Kontaktem s pracovníkem oddělení péče o rodinu a děti odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce, a to osobně, telefonicky nebo písemně

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti pro občany s trvalým bydlištěm ve správním obvodu statutárního města Olomouce jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti, Štursova 1, Olomouc
Úřední hodiny: po, st 8 – 12, 13 – 17; út, čt 8 – 12, 13 – 15:30
Seznam pracovníků odd. péče o rodinu a děti s tel. kontakty je uveden na internetových stránkách MMOl

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Při osobním jednání platný průkaz totožnosti

16. Možnost řešit elektronicky

Seznam pracovníků odd. péče o rodinu a děti s tel. kontakty je uveden na internetových stránkách MMOl
Mgr. et Mgr. Andrea Kafková, vedoucí oddělení péče o rodinu a děti, tel. 585 562 219
Mgr. Karel Tomiga, zástupce vedoucí oddělení péče o rodinu a děti, tel. 585 562 229

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

18. Související právní předpisy

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Nejsou, nejedná se o správní řízení

25. Zodpovědný útvar

OSP, odd. právní a vnitřní správy

26. Zodpovědná osoba

Mgr. et Mgr. Andrea Kafková, vedoucí oddělení péče o rodinu a děti, tel. 585 562 219

27. Platnost od

21. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

7. 3. 2019

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu