Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Stavební úřad « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Vyhrazení parkovacího místa pro ZTP a ZTP/P

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

os-015

04. Základní informace

Jedná se o povolení zvláštního užívání místní komunikace na území města Olomouce, případně silnice II. nebo III. třídy dle daného územního rozsahu, za účelem zřízení vyhrazeného placeného parkovacího místa pro vozidlo držitele průkazu ZTP a ZTP/P

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel, příp. jeho zplnomocněný zástupce.

06. Podmínky a postup řešení

 • Podání žádosti
 • Souhlas vlastníka pozemní komunikace
 • Souhlas příslušného orgánu Policie České republiky
 • Splnění podmínky trvalého bydliště v místě vyhrazeného placeného parkovacího místa (podmínka vlastníka komunikace)

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady (formulář lze stáhnout)

Návrh je možné podat:

 • nejlépe osobně u příslušného pracovníka odd.státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru - Hynaisova 10, Olomouc, pondělí, středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod., v ostatní dny po předchozí (telefonické, e-mailové) dohodě
 • zaslat poštou na adresu zdejšího magistrátu - Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
 • podat osobně na sekretariátě odd.státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru č.dv. 2.12 - Hynaisova 10, Olomouc
 • podat osobně na obslužném pracovišti stavebního odboru magistrátu – Hynaisova 10, Olomouc – přízemí, pondělí, středa 8:00 – 12:00 a 13.00 – 17:00, úterý, čtvrtek 8:00 - 12:00 a 13:00 – 15:30 hodin
 • podat osobně na sekretariátě stavebního odboru č. dv. 2.37 - Hynaisova 10, Olomouc
 • podat osobně na hlavní podatelně magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

úřední dny:

 • pondělí a středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
 • úterý, čtvrtek, pátek - po (telefonické, e-mailové) dohoděMagistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc, kanc. č. 2.09, tel.: 588 488 153, 588 488 154

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • vyplněnou žádost
 • doklad totožnosti podatele žádosti
 • v případě zastupování plnou moc
 • průkaz ZTP nebo ZTP/P
 • řidičský průkaz
 • velký technický průkaz
 • situaci ( měř. 1:500) s vyznačením požadovaného parkovacího místa

11. Formuláře

Použití formuláře není povinné, ale žádost by měla obsahovat všechny náležitosti v něm uvedené

 • Formulář žádosti lze obdržet na obslužném pracovišti stavebního odboru Magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc,
 • na odd.státní správy na úseku pozemních komunikací Magistrátu – Hynaisova 10, Olomouc
 • nebo stáhnout zde: Příloha: Žádost o povolení vyhrazení parkování

12. Správní a jiné poplatky

Od placení správního poplatku je žadatel ze zákona osvobozen, žadatel si jen hradí vlastní dopravní značku a její instalaci

13. Lhůty pro vyřízení

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 30 dnů od podání návrhu
 • ve složitějších případech do 60 dnů.

14. Další účastníci

 • vlastník pozemní komunikace, na které má být parkovací místo vyhrazeno (silnice II. + III.třídy - Správa silnic Olomouckého kraje, místní komunikace – Magistrát města Olomouce zastoupený odborem dopravy)
 • příslušný orgán policie ČR (Policie ČR, dopravní inspektorát Olomouc)

17. Právní předpisy

 • zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím odd.státní správy na úseku pozemních komunikací Magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc

20. Sankce

Pokuta do výše 500 000,- Kč (§ 42a, odstavec 1, písmeno b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

14. 8. 2012

28. Aktualizováno kdy

12. 5. 2016

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu