Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje znečišťování ovzduší

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OŽP-OVZ2

04. Základní informace

Provozovatel stacionárního spalovacího zdroje je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Zajištění první kontroly musí být provedeno nejpozději do 31.12.2016.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Provozovatel stacionárního spalovacího zdroje znečišťování ovzduší na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění nebo ten, kdo je jím k tomu zmocněn.

06. Podmínky a postup řešení

Provozovatel stacionárního spalovacího zdroje znečišťování ovzduší na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění si vybere oprávněnou osobu se seznam odborně způsobilých osob, který lze nalézt na stránkách Hospodářské komory České republiky: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Objedná si příslušnou službu a doklad od provedení si ponechá pro případné prokazování.

Podmínky vyplývají ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Provozovatel si vybere oprávněnou osobu se seznam odborně způsobilých osob, který lze nalézt na stránkách Hospodářské komory České republiky: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Objedná si příslušnou službu a doklad od provedení si ponechá pro případné prokazování.

08. Dotčené instituce

Magistrátu města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Kde: Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
S kým: s referenty oddělení ochrany ovzduší
Kdy: pondělí, středa od 8:00 do 17:00 hodin; úterý, čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodiny (po předchozí domluvě)

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K řešení životní situace není nutná osobní účast. Doklad lze zaslat „papírově“ či elektronicky se zaručeným el. podpisem.
V případě osobní konzultace obecního úřadu se zástupcem, je třeba předložit doklad o zplnomocnění.

11. Formuláře

Neexistují předepsané formuláře. Doklad obdrží provozovatel spalovacího zdroje znečišťování ovzduší od oprávněné osoby, která měření a kontrolu zdroje provedla.

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatků.
Provozovatel hradí provedení kontroly oprávněné osobě.

14. Další účastníci

Nejsou.

15. Návazné činnosti

Nejsou.

16. Možnost řešit elektronicky

Ano. Elektronická podatelna, datová schránka.

17. Právní předpisy

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

Zákon č. 200/1990Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

20. Sankce

Za nesplnění této povinnosti uloží obecní úřad v souladu s ustanovením § 40 zákona o ochraně ovzduší pokutu do výše 20 000,- Kč.

24. Související situace

Nejsou.

25. Zodpovědný útvar

Magistrátu města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

26. Zodpovědná osoba

Bc. Ludmila Hýblová, tel. 588 488 341, [email protected], Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, patro/kancelář 4.01

27. Platnost od

1. 9. 2012

28. Aktualizováno kdy

2. 11. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon