Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

os-024

04. Základní informace

Jedná se o reklamní tabule nebo jiné poutače, které jsou v ochranném pásmu sil. II. a III. třídy (v extravilánu obcí umístěné do 15m od osy komunikace). Toto reklamní zařízení lze v ochranném pásmu silnice povolit pouze za předpokladu, že nemohou být zaměněna s dopravními značkami nebo světelnými signály a nemohou oslnit uživatele dotčené komunikace nebo jinak narušit silniční provoz.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník (fyzická nebo právnická osoba), příp. jeho zplnomocněný zástupce.

06. Podmínky a postup řešení

 • Podání žádosti
 • Vyjádření vlastníka pozemní komunikace
 • Vyjádření vlastníka dotčeného pozemku, na němž má být rekl. zařízení situováno
 • Vyjádření příslušného orgánu policie ČR
 • Situační plánek
 • Příčný řez komunikací a reklamním zařízením
 • Grafický návrh reklamního zařízení

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady (formulář lze stáhnout)

Návrh je možné podat:

 • nejlépe osobně u příslušného pracovníka odd.státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru - Hynaisova 10, Olomouc
  pondělí, středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.,
  v ostatní dny po předchozí (telefonické, e-mailové) dohodě
 • zaslat poštou na adresu zdejšího magistrátu - Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
 • podat osobně na sekretariátě odd.státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru č.dv. 2.12 - Hynaisova 10, Olomouc
 • podat osobně na obslužném pracovišti stavebního odboru magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc – přízemí,
Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
 • podat osobně na sekretariátě stavebního odboru č. dv. 2.37 - Hynaisova 10, Olomouc
 • podat osobně na hlavní podatelně magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Úřední dny:

 • pondělí a středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
 • úterý, čtvrtek, pátek - po (telefonické, e-mailové) dohodě

Edita Urbanová
MMOl, Hynaisova 10, Olomouc -> 2. patro -> dv. 2.10

Ing. Květoslav Janošík
MMOl, Hynaisova 10, Olomouc -> 2. patro -> dv. 2.10

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • vyplněnou žádost
 • při osobním podání doklad totožnosti podatele žádosti
 • v případě zastupování plnou moc
 • podnikatelé, organizace platný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (i kopie) k nahlédnutí
 • Vyjádření vlastníka pozemní komunikace
 • Vyjádření vlastníka dotčeného pozemku, na němž má být rekl. zařízení situováno
 • Vyjádření příslušného orgánu policie ČR
 • Situační plánek
 • Příčný řez komunikací a reklamním zařízením
 • Grafický návrh reklamního zařízení

11. Formuláře

Použití formuláře není povinné, ale žádost by měla obsahovat všechny náležitosti v něm uvedené

12. Správní a jiné poplatky

Není zpoplatněno

13. Lhůty pro vyřízení

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 30 dnů od podání návrhu
 • ve složitějších případech do 60 dnů.

14. Další účastníci

 • vlastník dotčené komunikace
 • vlastník nemovitosti, na které má být rekl. zařízení situováno
 • příslušný orgán policie ČR (Policie ČR, dopravní inspektorát Olomouc)

17. Právní předpisy

 • zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím odd.státní správy na úseku pozemních komunikací Magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc

20. Sankce

 • fyzická osoba - pokuta do výše 300 000,- Kč (§ 42a, odstavec 1, písmeno e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
 • právnická osoba - pokuta do výše 300 000,- Kč (§ 42b, odstavec 1, písmeno e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

19. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

23. 4. 2013

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon