Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Motorová vozidla « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Překážka na vodním toku

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ochr-2015-01

04. Základní informace

Překážky nacházející se v korytě vodního toku (kmeny stromů resp. jiné naplaveniny) jsou příčinou zhoršení odtokových poměrů především v profilu propustků a mostů. Aby nedošlo k rozlivu vody mimo koryto, je nezbytně nutné uvedené překážky neprodleně odstranit.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Každý kdo uvedenou závadu zjistí.

06. Podmínky a postup řešení

Neprodleně telefonicky informovat o vzniklé situaci odpovědné pracovníky odboru ochrany Magistrátu města Olomouce.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor ochrany, oddělení havarijního plánování a ochrany obyvatel, adresa: Palackého 14, Olomouc, e-mail: odb.ochrany@olomouc.eu

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  • Ing. Aleš Vysloužil – tel. 588488530, 724294179
  • Ing. Květoslav Tomek – tel. 588488531, 606750013
  • Ing. Josef Faltys – tel. 588488534, 602794002

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Nejsou stanoveny.

11. Formuláře

Nejsou stanoveny.

12. Správní a jiné poplatky

Nejsou stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

16. Možnost řešit elektronicky

17. Právní předpisy

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

20. Sankce

Nejsou stanoveny.

27. Platnost od

5. 3. 2015

28. Aktualizováno kdy

5. 3. 2015

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu