Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Žádost o odstranění nebo umístění mobiliáře na městské plochy

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozp-07step

04. Základní informace

Občané požadující umístění resp. odstranění mobiliáře na pozemcích ve vlastnictví statutárního města s oprávněným odůvodněním.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává občan nebo společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva.

06. Podmínky a postup řešení

Po podání písemné žádosti občanů je písemně vyzvána příslušná Komise městské části (dále jen KMČ) ke stanovisku (kladnému nebo zápornému) k umístění nebo k odstranění mobiliáře; na základě stanoviska příslušné KMČ zadává odd. péče o zeleň OŽP MMOl pracovníkům Technických služeb města Olomouce a.s. (TSMO, a.s.), střediska zeleně požadavek na umístění resp. odstranění mobiliáře.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti osobně, poštou, e-mailem případně prostřednictvím datové schránky.

08. Dotčené instituce

Souhlas s umístěním resp. odstraněním mobiliáře na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce vydává statutární město Olomouce , odbor životního prostředí, oddělení péče o městskou zeleň , Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně na odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, oddělení péče o zeleň, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 4.poschodí, a to v pondělí a ve středu v době od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě, u níže uvedených referentů:

Poštou zasláním na adresu:
Magistrát města Olomouce
Odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Datovou schránkou: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299208, ID schránky: kazbzri

E–mailem: [email protected]. Tato podání musí být podepsána platným elektronickým podpisem. V případě, že e – mail nebude elektronicky podepsán, musí být podání písemně potvrzeno do 5 dnů.

11. Formuláře

Formuláře žádosti nejsou předepsány.
Žádost může být napsána volnou formou.

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatků.

13. Lhůty pro vyřízení

30 dnů

14. Další účastníci

Příslušná Komise městské části (KMČ)

25. Zodpovědný útvar

odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň

27. Platnost od

19. 4. 2012

28. Aktualizováno kdy

8. 10. 2019

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon